Nu ska fler miljöskadliga kemikalier bort från våra kläder!

Hurra för en stor seger mot miljögifterna! EU har beslutat om att skärpa reglerna mot de miljöskadliga kemikalierna nonylfenoletoxilater. De är vanliga i kläder och andra textilier, där de används i tillverkningen. Det var bl. a. Naturskyddsföreningen som för åtta år sedan väckte frågan.

EU har röstat igenom ett  beslut om att stoppa nonylfenoletoxilater i importerade kläder och andra textilier. Det är ett enormt glädjande besked för vattenlivet och ett kvitto på att vårt arbete mot miljögifter lönar sig!

Kemikalierna med det svåruttalade namnet används när kläder och andra textilier produceras. När textilierna sen tvättas så sköljs de ut med vattnet och hamnar till slut i naturen, där det bryts ner till den hormonstörande formen nonylfenol,  som påverkar exempelvis fisk och andra vattendjur.

Nonylfenoletoxilater har redan slopats i textilindustrin inom EU. Nu får textilbranschen fem år på sig att fasa ut dem också i importerade textilier. Det var på svenskt initiativ som frågan väcktes inom EU.

Bakom initiativet står Naturskyddsföreningen tillsammans med Svenskt Vatten, Stockholm Vatten, Textilimportörerna, Kemikalieinspektionen, Miljö- och energidepartementet och den europeiska vattenbolagsorganisationen Eureau.

Det var 2007 och 2008 som Naturskyddsföreningen tillsammans med Stockholm Vatten avslöjade att miljögiftiga nonylfenoletoxilater är vanliga i textilier som går att köpa i vanliga svenska butiker och att de kan läcka ut i miljön. 

>> Läs nyheten från 2008 här

Våra undersökningar startade ett arbete i den svenska textilbranschen för att få bort ämnet från textilproduktionen. Det ledde till att svenska Textilimportörerna tog fram en frivillig överenskommelse som visade att en ordentlig minskning av ämnet i textilier var möjlig, vilket man såg i minskande halter nonylfenol i slam från svenska reningsverk.

Nu har arbetet fått genomslag i EU, där det så kallade REACH-rådet i EU klubbade igenom initiativet. REACH är EU:s kemikalielagstiftning. 

Det här är enormt glädjande nyheter och ger miljövinster i Sverige, EU och framför allt i de länder där textiler produceras och de tvättmedel som innehåller nonylfenoletoxilat används. Vi är ett steg närmare målet om en giftfri vardag!   

Hej då miljögifter!

Vill du också vara med och detoxa planeten? Var med och bidra till vårt arbete för en giftfri vardag.