Ny dokumentärserie: Det var en gång en skog

I dag släpps det första avsnittet av dokumentärpodcasten Det var en gång en skog, av Petra Mattsson i samarbete med Naturskyddsföreningen. I fyra avsnitt får lyssnarna höra hur den svenska skogen mår i möten med skogsägare och myndigheter, politiker och miljöaktivister samt barn och jämtländska bybor.

Ett stort kalhygge vars markyta dessutom (för)beretts har förstört livsmiljön för många djur och växter.

Foto / Illustration:

Sebastian Kirppu.

När Petra Mattson gick Naturskyddsföreningens idella traineeprogram valde hon att göra en podcast-dokumentär om den svenska skogen som sitt traineeprojekt.

– Jag har lärt mig massor om skogen. Inte visste jag hur skogen mår, vad kalhyggen egentligen innebär eller hur pass illa vi ligger till när det gäller biologisk mångfald, berättar Petra om sitt arbete med dokumentärserien.

I serien, som består av fyra delar,  får lyssnarna följa med Petra på en resa genom Sveriges utbredda kalhyggen och granplanteringar, förbi upprörda människor och hotade skogsarter, till en mossig skogsindustri och en snårig skogspolitik. 

I Sverige har cirka 60 procent av all skog huggits sedan 1950-talet, vilket gör att vi i dag har ett skogslandskap som domineras av kalhyggen och gran- och tallplanteringar. Den ljuva, mångsidiga skogen som det sjungs om i våra folkvisor är snart bara historia och våra tätortsnära skogar blir färre för varje år som går. 

Skogsindustrin, och produktionen av träråvara, är en av grundpelarna i välfärdssamhällets framväxt och har prioriterats framför bevarandet av skogen. Därför finns det i dag över 1800 rödlistade arter i skogen, varav cirka 900 är hotade. 

I de fyra avsnitten möter lyssnarna skogsbolag och myndigheter, markägare och politiker, barn och skolpersonal, samt jämtländska bybor och miljöaktivister. De har alla en sak gemensamt: intresset för skogen. 

– Det har varit så roligt att tala med alla människor som bryr sig om skogen på olika sätt. Det här har varit en fantastiskt rolig resa, säger Petra.

Varje onsdag i fyra veckor framåt kommer ett nytt avsnitt att släppas. Du kan lyssna på dokumentären direkt här, eller hitta den i till exempel podcast-appar. För innehållet ansvarar Petra Mattson. 

Bli medlem - rädda skogens liv

Var med och rädda skogens liv. Bli medlem! Tillsammans kan vi göra världen bättte.