Ny fart i miljöpolitiken

Vår utvärdering av partiernas agerande i riksdagen under mandat­perioden 2014–2018 visar att tempot i miljöpolitiken har ökat. Den visar också att MP bromsats av samarbetet med S. Och att C, som är tydligt miljöprofilerat, i stora stycken saknar en politik för skydd av naturen. Det skriver Karin Lexén och Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen i DN Debatt idag.

Debattartikel

Läget för planeten är akut. Mänsklighetens trygghet och säkerhet hotas av klimatförändringarna, samtidigt som den biologiska mångfalden är under hård press. Forskarna bedömer att chanserna att nå Parisavtalets mål redan är minimala. I Sverige riskerar 14 av 16 miljömål att inte nås. Nu är det skarpt läge att agera. Den 9 september är det riksdagsval. Då kan väljarna lägga sin röst på det parti i riksdagen som de anser har den bästa politiken för en hållbar framtid.

I 30 år har Naturskyddsföreningen inför valen granskat vad riksdagens partier har gjort och vill göra i miljöpolitiken. I dag lanserar vi vår utvärdering av partiernas agerande i riksdagen under mandatperioden 2014-2018, och jämför det med vad de lovade i vår miljöpolitiska enkät inför valet 2014.

Mandatperioden 2010-2014 präglades av en förlamande blockpolitik och bristande ambitioner, där miljön blev den stora förloraren. Endast ett av de 18 förslag som Naturskyddsföreningen lade fram inför valet 2010 genomfördes, trots att nio av förslagen hade stöd av en majoritet i riksdagen. Titeln på 2014 års utvärdering var därför Fyra förlorade år för miljön. Vår uppmaning till riksdagen var att inte låta blockpolitiska låsningar få fortsätta bromsa miljöpolitiken.

Vår utvärdering av denna mandatperiod, Ny fart i miljöpolitiken, visar att tempot har ökat. Inför valet 2014 framförde Naturskyddsföreningen 18 förslag, som spände över hela det miljöpolitiska fältet. Av dessa har fem genomförts under mandatperioden, och ytterligare åtta har genomförts delvis. Det ser alltså betydligt ljusare ut än för fyra år sedan, och flera partier har höjt sina miljöambitioner.

De största framstegen under mandatperioden har varit de blocköverskridande överenskommelserna i klimat- och energipolitiken. Sju av riksdagens åtta partier har enats om en långsiktig klimatpolitik, som bland annat innebär att Sverige har fått en klimatlag och långsiktiga utsläppsmål. Fem riksdagspartier har enats om att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion till 2040.

I vår utvärdering av partierna ges de grönt, gult eller rött ljus som betyg på deras agerande i riksdagen i förhållande till vart och ett av våra 18 förslag från 2014. Resultatet presenteras här i ordningen från bäst till sämst.

Vänsterpartiet får högst betyg. Inför förra riksdagsvalet ställde sig partiet bakom 16 av våra 18 förslag. Vänsterpartiet får åtta gröna, åtta gula och två röda ljus. Därmed har de sammantaget i de 18 frågorna fört den mest ambitiösa miljöpolitiken i riksdagen. Vänsterpartiet har en dubbel roll, både som del i budgetförhandlingarna med regeringen och samtidigt som ett oppositionsparti i riksdagen. Det har inneburit att det står bakom regeringens miljösatsningar, men också att partiet har kunnat lägga fram förslag i riksdagen som går längre än regeringen. Vänsterpartiet framhäver emellertid inte miljöpolitiken som en tydlig profilfråga

Miljöpartiet ställde sig bakom samtliga våra 18 förslag inför förra valet. Det får fem gröna, elva gula, och två röda ljus. Trots att partiet innehaft miljö- och klimatministerposterna i regeringen har det lagt förslag för att genomföra endast fem av 18 förslag. De gula ljusen betyder emellertid att partiet drivit miljöpolitiken framåt inom ytterligare elva områden.  Glappet mellan ambition och genomförande kan förklaras av att regeringspartnern Socialdemokraterna haft lägre miljöambitioner - de ställde sig 2014 bakom sju av våra förslag. En annan förklaring är det parlamenteriska läget, där regeringen agerar i minoritet. De borgerliga partierna har i flera riksdagsomröstningar föreslagit sänkningar av miljöambitioner och fått stöd för det av Sverigedemokraterna, vilket minskat regeringspartiernas handlingskraft i riksdagen.

Socialdemokraterna får fem gröna, elva gula och två röda ljus, det vill säga samma resultat som Miljöpartiet. Socialdemokraterna har tack vare samarbetet med Miljöpartiet drivit en mer ambitiös miljöpolitik än den som partiet ställde sig bakom inför förra valet. Trots att Socialdemokraterna 2014 ställde sig negativ till åtta av våra förslag, har det agerat för att delvis genomföra sju av dem, och får alltså gula ljus för dessa.

Centerpartiet ställde sig bakom nio av våra förslag 2014. Partiets betyg blir fem gröna, fyra gula och nio röda ljus. Centerpartiet får lika många gröna ljus som regeringspartierna, men samtidigt ett stort antal röda ljus. Dessa rör samtliga förslag gällande miljöskydd i skog, jordbruk och hav. Centerpartiet är tydligt miljöprofilerat, och engagerat i klimat- och kemikaliepolitiken, men saknar i stora stycken en politik för skydd av naturen.

Kristdemokraterna ställde sig bakom sju av våra förslag 2014. I utvärderingen får partiet fem gröna, fyra gula och nio röda ljus. Kristdemokraterna har inte profilerat sig på miljöpolitik, men får precis samma betyg på samma punkter som Centerpartiet.

Liberalerna får fyra gröna, sex gula och åtta röda ljus. Partiet ställde sig bakom 12 av våra förslag inför förra valet. Sex av dessa rörde naturvård, och vi utnämnde därför partiet till bästa naturvårdsparti i Alliansen. En besvikelse är därför att Liberalerna inte agerat för att få grönt ljus i ett enda av de sex förslagen. Däremot får det ett gult ljus för att som enda borgerliga parti inte ha föreslagit sänkningar, utan i viss mån ökningar, av resurserna för skydd av skog.

Moderaterna ställde sig bakom sex av våra 18 förslag inför förra riksdagsvalet. Partiet får fyra gröna, fyra gula och hela tio röda ljus. Moderaterna är det borgerliga parti som sammantaget uppvisat lägst miljöambitioner i riksdagsarbetet. Genom att ha ställt sig bakom nya klimat- och energipolitiska mål i de blocköverskridande överenskommelserna tog partiet emellertid ett rejält kliv framåt i miljöpolitiken. Nu behöver Moderaterna också utveckla en politik för att nå målsättningarna som de ställt sig bakom.

Sverigedemokraterna får ett bottenbetyg, endast två gula ljus, men så ställde de sig inte heller bakom ett enda av våra förslag 2014.

Den senaste studien från SOM-institutet visar att förändringar i jordens klimat och miljöförstöring är de två frågor som gör svenskarna allra mest oroliga. Oavsett vilka partier som bildar nästa regering uppmanar vi riksdagspartierna att fortsätta bygga på framgångarna med de blocköverskridande överenskommelserna, de gemensamt beslutade nationella miljömålen, och att säkra tillräckliga resurser för miljöarbetet. Väljarna förväntar sig beslut om långsiktiga och kraftfulla åtgärder i miljöpolitiken. Det är ett ansvar som varenda ansvarstagande riksdagsparti måste ta.

Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen

Läs artikeln om deltag i debatten här
Läs rapporten Ny fart i miljöpolitiken här

Julgåvor för en bättre värld!

Välj en hållbar julklapp i år! Ge bort naturskydd i juklapp. Ett fint gåvokort medföljer din julgåva.