Ny kampanj: Rädda mannen!

Hormonstörande kemikalier i varor hotar fertiliteten. Människan är omgiven av giftiga kemikalier. De finns i produkter i våra hem, på vår arbetsplats, i skolan. En del kemikalier är hormonstörande och kan på sikt hota människans fortplantning. Därför lanserar Naturskyddsföreningen idag kampanjen Rädda mannen. 

– Tusentals varor i svenska hem och butiker innehåller miljögifter som kan skada människans fertilitet. I en ny rapport kartlägger vi problemen och pekar ut lösningar. Det är startskottet för vårt nya projekt Rädda mannen, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen har i decennier drivit projekt för att rädda hotade djurarter från miljögifter. Genom ideellt arbete med uppfödning, utplantering och utläggning av giftfria kadaver, och tack vare att politiker med tiden lyssnat och förbjudit vissa gifter, så har rovfåglar som havsörn och pilgrimsfalk kunnat räddas. Projektet Rädda mannen syftar till att fasa ut hormonstörande kemikalier, som kan skada både djur och människor, från kretsloppen.

– Forskare pekar på att en rad vanliga kemikalier kan skada människans hormonsystem och att inte minst mannens fertilitet nu är i fara. Och ska vi rädda mannens fertilitet måste vi skydda framförallt barn och foster och därmed kvinnor. Därför krävs en helt ny kemikaliepolitik, som städar bort gifterna. Ett misslyckande leder i förlängningen till att vi tvingas starta ett nytt artprojekt - men absurt nog med människan som skyddsobjekt, säger Mikael Karlsson.

På en presskonferens idag presenterade Naturskyddsföreningen en ny rapport ”Rädda mannen - miljögifter påverkar fertilitet och utveckling”.

Föreningen visade även en rad exempel på vanliga konsumentprodukter som innehåller eller kan misstänkas innehålla hormonstörande kemikalier. Till varugrupper som kan innehålla hormonstörande ämnen hör hygienprodukter, kosmetika, leksaker, mjuka platser, kläder och elektronik.

– Hormonstörande kemikalier kan förstärka eller släcka ut hormonella signaler som är viktiga för ämnesomsättningen, vilket kan leda till missbildningar, störd pubertet och andra problem. Många ämnen kan också förstärka varandra på sätt som ännu är dåligt studerade. Här krävs mer kunskap, säger David Gunnarsson, kemikalieexpert på Naturskyddsföreningen.

Dagens kemikalielagstiftning rör hormonstörande kemikalier i endast begränsad utsträckning. EU:s nya kemikalieförordning REACH har också kritiserats från offentligt håll för att tillämpas i en alldeles för låg takt. Följden är att merparten av kemikalierna alltjämt har okända egenskaper, men också att många ämnen som har väl dokumenterade skadliga hälso- och miljöeffekter fortfarande är tillåtna i konsumentprodukter.

– Det är dags för nästa stora reform i kemikaliepolitiken. Utgångspunkten måste vara de känsligaste individerna, barnen. Särskilt kemikalier som hotar fertiliteten behöver regleras så att de plockas bort från hyllor och hem. Här kan den parlamentariska Miljömålsberedningen spela en nyckelroll, när den i morgon börjar jobba fram en ny strategi för en giftfri miljö, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.