Ny kampanj visar hur den svenska skogen tystnar

Den biologiska mångfalden i skogen är i akut kris. Artrika skogar kalavverkas i stor utsträckning och ersätts av artfattiga skogsplanteringar. Därför startar Naturskyddsföreningen nu kampanjen “Tyst skog” med målet att nyansera bilden av tillståndet i den svenska skogen.

Pressmeddelande 21-01-19

 – I snart 30 år har den svenska skogspolitiken baserats på frihet under ansvar, där det varit meningen att miljö och produktion ska väga lika tungt. Resultatet är dock att den biologiska mångfalden i skogen hamnat i en akut kris. Trots att förbättringar har skett de senaste decennierna är läget fortsatt allvarligt eftersom livsmiljöer för känsliga arter fortsätter att kalavverkas. Det vill vi berätta om, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Allt fler vill komma åt skogens tillgångar när bioekonomin växer. Skogen ska ersätta engångsprodukter av plast, ge oss byggnader, naturupplevelser och biobränslen. Samtidigt kan skogsnäringens budskap i kampanjen ”Svenska skogen” tolkas som att skogen är i det närmaste en oändlig resurs som ska räcka till det mesta.

Men dagens skogsbruk med kalavverkningar där biologiskt rika skogar ersätts av artfattiga skogsplanteringar har lett till en akut kris för den biologiska mångfalden i de svenska skogarna med mer än 2000 skogslevande arter upptagna på den nationella rödlistan

– Vi anser att den svenska skogspolitiken behöver förändras i grunden. Och det är bråttom. Det är dags att lyfta blicken och ta fram en politik som säkerställer att skogens alla värden tas tillvara. Vi hoppas att vår kampanj öppnar ögonen hos allmänhet och beslutsfattare, säger Johanna Sandahl.

Naturskyddsföreningen vill med kampanjen ”Tyst skog” nyansera bilden av läget i den svenska skogen och samtidigt presentera förslag till lösningar. På så sätt hoppas föreningen att kampanjen ska bidra till att bevara skogens alla värden.

Läs mer på kampanjwebbplatsen Tyst skog.

Presskontakt: 

Petra Holgersson  
Presschef på Naturskyddsföreningen
M + 46 (0) 72 565 44 05   
petra.holgersson@naturskyddsforeningen.se