Ny kartläggning visar kunskapsbrister om gifter på förskolor

I en stor unik kartläggning, ”Giftfria barn leka bäst”, visar Naturskyddsföreningen att förskolornas kunskaper om gifter i vardagsmiljön är bristfällig men också att situationen med enkla medel kan bli bättre.

Pressmeddelande

 - Vardagen på förskolan är tyvärr full av varor med olika farliga kemikalier. De finns i allt från maten till golvet som barnen leker på. Vår kartläggning visar att kunskapen är låg, men också att det finns en stor önskan hos kommunerna att göra något åt situationen. Med ganska små insatser kan förskolorna redan idag minska exponeringen för farliga kemikalier, säger Mikael Karlsson, ordförande på Naturskyddsföreningen.

I rapporten har Naturskyddsföreningen med hjälp av med medlemmar i föreningens kemikalienätverk kartlagt potentiella problemområden i förskolemiljön. 129 förskoleavdelningar i 41 kommuner över hela landet har inventerats. I ett andra steg kommer föreningen presentera en uppföljande rapport med utförliga förslag på åtgärder för kommuner.

- Det här är en viktig fråga för både barnens och personalens hälsa, som det finns brett stöd i samhället för att göra något åt. Många av de gamla miljögifterna ersätts nu av nya som utsöndras från vardagsprodukter och det är inte acceptabelt i barnens vardagsmiljö, säger Ulrika Dahl, avdelningschef miljögifter Naturskyddsföreningen.

Hela kartläggningen finns att läsa här

Läs mer om Naturskyddsföreningens projektet Giftfri Förskola här:

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/miljogifter/giftfri-forskola

För mer information:

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22

Ulrika Dahl, avdelningschef miljögifter Naturskyddsföreningen, 073-366 66 46

Kristoffer Talltorp, pressansvarig Naturskyddsföreningen, 070-925 18 93