Ny licenstagare för Bra Miljöval

Greencarrier märker sina inrikes tågtransporter med Bra Miljöval.

Godstransport med Green Cargo

– Greencarrier är den första speditören att miljömärka sina inrikes tågtransporter, det är extra roligt och jag hoppas nu att fler följer efter, säger Agneta Carlsson, produktansvarig Bra Miljöval.

Vi har världens tuffaste miljökrav för verksamheter som vill certifiera sina godstransporter enligt Bra Miljöval. Det gäller bland annat för företaget att bränslet som förbrukas till hög grad är förnyelsebart samt att utsläppen av luftföroreningar är låga.

Många kunder efterfrågar gröna lösningar

Under våren erhöll Greencarrier Bra Miljöval för sina tågupplägg med Green Cargo Göteborg/Ystad-Skellefteå och Göteborg-Norrköping.  

– Det är vår förhoppning att vi kan utöka samarbetet ytterligare i takt med att vi får allt fler förfrågningar på ”gröna” transportlösningar. Det gäller inte minst bland olika kunder inom textilbranschen som har egna tuffa miljökrav och ett livscykelperspektiv på sina produkter och tjänster när de väljer underleverantörer, konstaterar Bengt Erlandsson på Greencarrier.

Läs mer om Bra Miljöval Transport >