Ny rapport: Hotade vildbin räddas av kommuner runt om i Sverige

En tredjedel av våra runt 270 vilda biarter är på väg att försvinna vilket är en stor utmaning för vår matproduktion. Men det finns hopp. Många kommuner runt om i Sverige har satt fart för att rädda bina och andra pollinatörer. Tågperronger byggs om, rabattrecept utvecklas och slåtterängar vårdas. Naturskyddsföreningen lyfter i sin nya rapport upp 18 goda exempel från kommuner runt om i landet.

Pressmeddelande 2020715

 Hotet mot våra vilda bin och andra pollinatörer är en allvarlig miljöfråga. Pollinatörer är oerhört viktiga för oss människor och för den biologiska mångfalden. Därför är det så glädjande att många kommuner arbetar aktivt för att rädda bina, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen. 

Många kommuner bedriver idag ett aktivt arbete för att gynna bin och andra pollinatörer. Men det behövs mer. Naturskyddsföreningen har därför samlat 18 goda exempel i en ny rapport, både för att lyfta fram bra insatser och för att inspirera till bredare och mer omfattande arbete ute i landet.  

Vaxholm har kommunen utvecklat pollineringsplan som ska gynna pollinatörer den urbana miljön. Kommunen har också tagit fram ett ”rabattrecept” som ska hjälpa dem som arbetar ute i parkerna.  I Årjäng byggdes en gammal tågperrong om till en fjärilspark som också innefattar ett stort insektshotell. I Örkelljunga omvandlades ett gammalt grustag till ett biparadis 

 Det här är bara några exempel på kommunernas innovativa och viktiga insatser. Vi hoppas nu att alla kommuner runt om i landet hittar inspiration och får nya insikter och hjälper till att få hela Sverige att surra, säger Karin Lexén.  

KONTAKT 
Petra Holgersson, presschef Naturskyddsföreningen, telefon 072-5654405 

Här hittar du rapporten “Sverige surrar 2020”.   

FAKTA 

Pollinatörer som exempelvis bin är så kallade nyckelarter i landbaserade ekosystem. De ekosystemtjänster de bidrar med är en förutsättning för bland annat vår matproduktion. De är också viktiga för den biologiska mångfalden.  

En tredjedel av alla grödor som odlas till mat för människor och djur i världen behöver pollineras av bin och andra insekter. Frukt- och bärodlingar är ofta beroende av insektspollinering, något som ger såväl väsentligt större skördar som godare och bättre kvalitet på frukten.  

Kemiska bekämpningsmedel, klimatförändringar och landskapsförändringar är faktorer som bidrar till att binas och andra pollinatörers livsmiljöer försvinner i snabb takt 

 

GODA EXEMPEL – LISTA SVERIGE RUNT (kommuner i bokstavsordning, för mer information se rapporten Hela Sverige surrar) 

Göteborg – Ett mångsidigt arbete för att gynna pollinatörer 

Hallstahammar – Nya vägar för samarbete genom kommunens grönstrukturplan 

Helsingborg – Sammanhängande grön infrastruktur i stad och jordbrukslandskap 

Jönköping – 83 hektar slåtteräng i kommunen 

Karlskrona – Skolor och parkförvaltning i projekt för biologisk mångfald 

Kristianstad – Ett samverkande projekt för pollinatörsvänligt jordbruk 

Landskrona – Artrikt område efter uppröjning och praktiska insatser 

Leksand – Ett envist bekämpande av invasiva arter 

Linköping – Ett av landets mest artrika områden med 120 arter vildbin 

Luleå – Nya mål för ett kommunövergripande arbete med grön infrastruktur 

Lund – Högst andel ekologisk mat av Sveriges kommuner 

Säter – Sandig mark och gamla träd, är en tillgång för att knyta ihop grönstrukturen 

Södertälje – Helhetsgrepp om grön infrastruktur med kommunal pollineringsplan 

Vaxholm – Biologisk och ekologisk kunskap konkretiseras i rabattrecept 

Årjäng – Fjärilspark och rekreationsområde på gammal tågperrong  

Örnsköldsvik – Samverkansprojekt för omställning av grönytor 

Örkelljunga – Nedlagt grustag omvandlat till biparadis 

Östersund – Utöka kommunens blommande mark, ett steg i taget