Ny utredning hotar allmänhetens tillgång till stränder

I dag presenteras en statlig utredning som föreslår en kraftig försvagning av strandskyddet i Sverige. Förslaget hotar både allmänhetens tillgång till stränder och djur- och växtlivet i strandzonen. Det skriver Naturskyddsföreningen i sitt yttrande till utredningen.

Pressmeddelande 2020-12-14

– Strandskyddet är en mycket viktig skyddsmekanism för miljö, friluftsliv och klimatanpassning. Ett fortsatt starkt strandskydd är avgörande för att värna den biologiska mångfalden. Att montera ned strandskyddet riskerar att leda till allvarliga konsekvenser, säger Karin Lexén, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

Strandskyddsutredningens förslag innebär bland annat att strandskyddet helt eller delvis ska kunna upphävas i stora landsbygdsområden. Även kust- och skärgårdsområden ska kunna ingå i de så kallade landsbygdsområdena. Utredningen föreslår också att strandskyddet ska upphöra vid små sjöar och vattendrag. Dessa förslag kan tillsammans leda till att strandskyddet försvinner i mycket stora områden i hela Sverige.

Ett försvagat strandskydd riskerar ge negativa konsekvenser för den allemansrättsliga tillgången på stränder, livsvillkoren för strandzonens växt- och djurliv och minskad motståndskraft mot klimatförändringar.

– Vi är djupt oroade över utredningens förslag och hoppas att regeringen inser att de ekologiska konsekvenserna kan bli allvarliga om förslagen blir verklighet och att förslagen gör det mycket svårare att nå flera av Sveriges miljömål, säger Karin Lexén.

Naturskyddsföreningen skriver i sitt yttrande att lättnader i strandskyddet borde begränsas till glesbygd och förenas med stränga krav som stoppar exploatering av områden med höga naturvärden.

– Det finns alternativa vägar att gå för att ge lättnader i strandskyddet i vissa områden på landsbygden om det krävs. Utredningen har dock valt att lägga fram förslag som kan bli förödande för strandskyddet i framtiden, säger Karin Lexén.

Exploateringen av våra stränder ökar och det finns definitivt ett behov att stärka strandskyddet i redan hårt exploaterade områden, något som också efterfrågades i direktiven. Men i utredningen saknas konkreta förslag för att stärka detta skydd.

Läs mer om strandskyddet här >>

Presskontakt:
Lisa Persson
Pressekreterare
M +46 (0) 70 916 41 79
lisa.persson@naturskyddsforeningen.se
 

FAKTA: STRANDSKYDD
Strandskyddet infördes 1950 och är en del av allemansrätten. Det syftar till att ge alla människor tillgång till stränder och skydda strändernas växter och djur. Strandskydd finns längs alla vattendrag, hav och sjöar i Sverige. Det innebär generellt att det är förbjudet är bygga 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet – så länge inte tillåtelse ges genom så kallad dispens.