Ny valgranskning: Detta vill partierna göra för miljön under nästa mandatperiod

Naturskyddsföreningen lanserar idag en granskning av vad riksdagens partier vill göra inom miljöpolitiken under mandatperioden 2018-2022. Resultatet indikerar att partierna har höjt sina miljöpolitiska ambitioner sedan förra riksdagsvalet. Miljöpartiet och Vänsterpartiet placerar sig högst i undersökningen. Liberalerna kommer tätt efter och uppvisar i undersökningen högst miljöpolitiska ambitioner bland de borgerliga partierna.

Inför riksdagsvalen har Naturskyddsföreningen i 30 års tid presenterat miljöpolitiska förslag, granskat riksdagspartiernas miljöambitioner och utvärderat om de hållit sina miljölöften. Den nya granskningen Höjd ribba i miljöpolitiken. Granskning av riksdagspartiernas miljölöften inför valet 2018 indikerar att partierna har höjt sina miljöpolitiska ambitioner jämfört med vår undersökning inför riksdagsvalet 2014.

En parlamentarisk majoritet utifrån dagens riksdagssammansättning står bakom hela 13 av Naturskyddsföreningens 18 miljöförslag. Även om valets utgång har stor betydelse för förutsättningarna att ytterligare öka tempot i miljöpolitiken, borde möjligheterna under kommande mandatperiod vara goda.

- Enligt SOM-institutet är förändringar i jordens klimat och miljöförstöring de två frågor som gör svenskarna allra mest oroliga. Väljarna förväntar sig beslut om långsiktiga och kraftfulla åtgärder i miljöpolitiken. Resultatet av vår enkät ger hopp om att en rad angelägna miljöpolitiska beslut kan bli verklighet under de kommande fyra åren. Det finns ingen tid att förlora, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet placerar sig högst i undersökningen, då de ställer sig bakom alla Naturskyddsföreningens 18 förslag. Liberalerna kommer tätt efter och är det borgerliga parti som i undersökningen uppvisar högst miljöpolitiska ambitioner. Socialdemokraterna placerar sig högst av de stora partierna. Det följs av Kristdemokraterna, som därmed tillsammans med Socialdemokraterna gått om Centerpartiet, jämfört med resultatet av Naturskyddsföreningens enkät 2014. Moderaterna hamnar sist av de borgerliga partierna. Sverigedemokraterna kommer med en rejäl marginal sist i rankningen, då de endast ställer sig bakom två av 18 förslag.

- Givet det allvarliga läget för planeten är det glädjande att samtliga riksdagspartier svarar ja till fler miljöpolitiska förslag nu än de gjorde inför förra riksdagsvalet. De akuta utmaningar som världen står inför i form av klimatförändringar, hot mot den biologiska mångfalden och spridning av farliga kemikalier kräver att partierna nu lägger ribban ännu högre, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

Läs och ladda ner: Höjd ribba i miljöpolitiken. Granskning av riksdagspartiernas miljölöften inför valet 2018.
Läs mer om Naturskyddsföreningens valgranskningar här.

Presskontakt:
Anna Havula, press- och PR-chef Naturskyddsföreningen
anna.havula@naturskyddsforeningen.se, 0708 703 700

Bli medlem - för en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.