Nya torskkvoter i Östersjön inte satta utifrån vetenskapen

EU:s fiskeministrar har klubbat igenom nästa års fiskekvoter i Östersjön. Men beslutet hotar torskens överlevnad. Kvoterna ligger nämligen långt ifrån forskarnas rekommendationer.

1987 var Östersjön fullt av jättetorskar. I dag är de helt utfiskade.

– Kvoterna för torskfisket i östra Östersjön har under lång tid varit alldeles för höga vilket i hög grad bidragit till att torsken i dag befinner sig i kris. Nu har EU:s medlemsländer beslutat att kvoterna ska minska med 15 procent – men det är betydligt mindre än den 40 procentiga minskning som krävs enligt den vetenskapliga rådgivningen. Nu måste politikerna börja lyssna på forskarna för att rädda torsken, säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén. 

Miljöorganisationer och till och med fiskerinäringen bedömer att EU beslutat om en alltför hög kvot för att vara långsiktigt hållbar. Beslutet riskerar att försvåra en återhämtning för torsken betydligt.

I västra Östersjön, där torskbeståndet återhämtat sig något under senare år men fortfarande är svagt, har EU beslutat att kvoterna ska öka med 70 procent. Det är en dubbelt så stor ökning som EU-kommissionen föreslagit (31 procent). Naturskyddsföreningen och andra miljöorganisationer rekommenderade en ökning med 20 procent, för att säkra ett långsiktigt hållbart fiske.

– För den enskilda konsumenten är vårt råd att alltid leta efter miljömärkt fisk i affären, MSC och KRAV. Vad gäller torsken så finns det i dag ingen miljömärkt torsk från Östersjön. Vi avråder därför helt från att äta Östersjötorsk, säger Karin Lexén. 

FAKTA: Torsken i kris

I östra Östersjön är situationen för torsken mycket kritisk. Kvoterna har varit så pass generösa där att det inte ens funnit tillräckligt med torsk för att nå upp till kvoten. Det här har lett till ett överfiske och till att det idag knappt finns några stora torskar i Östersjön – de är utfiskade. På 1990-talet var torskarnas medellängd 40 cm. I dag har den sjunkit till 30 cm. 

Forskarna vet inte exakt varför torsken har krympt så pass mycket, men de viktigaste teorierna är:

1. Brist på mat – torsken svälter. När ett bestånd utgörs av fisk i samma storlek ökar konkurrensen om maten. När det dessutom är ett högt fisketryck på torskens mat (bland annat skarpsill) leder detta till att torskarna blir små och magra.

2. Högt fisketryck med selektivt fiske på stora torskar, vilket har varit en viktig del av fiskepolitiken. 

3. Övergödning. Det leder algblomning vilket i sin tur leder till att syrehalten i torskens lekområden blir så låg att äggen inte kan utvecklas. Två av tre lekområden i Östersjön har idag för låg syrehalt. 

4. Parasiter som sprids av sälar som infekterar torsken.

Presskontakt:                                                                                                                     Lisa Persson                                                                                                                        070-916 41 79                                                                            lisa.persson@naturskyddsforeningen.se