Nyckelbiotoperna - grundproblemet är inte löst

Skogsstyrelsen har nu presenterat ett ”åtgärdspaket” om nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Naturskyddsföreningen tycker att det är bra att myndigheten lyssnat på kritiken och nu återupptar inventeringen, men anser att grundproblematiken kvarstår.

Den 10 mars beslutade Skogsstyrelsens generaldirektör om en ”paus” av inventering och registrering av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Kritiken mot pausbeslutet har varit massiv från såväl den samlade miljörörelsen som vetenskapssamhället, ST-facket, övriga myndigheter och Skogsstyrelsens egen personal. Som följd av kritiken presenterade Skogsstyrelsen igår ett ”åtgärdspaket” om nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Förslaget innebär att myndigheten nu ska fortsätta inventera nyckelbiotoper och skogar med höga naturvärden. Däremot kommer den inte att avgränsa, registrera och offentliggöra sina inventeringsresultat.

 – Det är bra att myndigheten lyssnat på kritiken och nu återupptar inventeringen. Men att fortsätta vägra avgränsa, registrera och förmedla denna kunskap äventyrar inte bara miljömålet utan står även i direkt strid med den nationella strategin för skydd av skog som Skogsstyrelsen själv varit med att ta fram, säger Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen deltog med stort engagemang i den samverkansprocess om nyckelbiotoper som startade i början av året. Efter Skogsstyrelsens pausbeslut lämnade föreningen processen.

– Skogsstyrelsens åtgärdspaket, så som det har presenterats nu, löser inte grundproblemet. Det som vi vet hittills väcker fler frågor än det ger svar om hur nyckelbiotoperna kommer att hanteras. Eftersom Skogsstyrelsen uppenbarligen inte tänker vare sig avgränsa eller registrera nyckelbiotoper i nordvästra Sverige så riskerar dessa fortfarande att avverkas. Det kan vi inte acceptera, säger Johanna Sandahl.

Genom certifieringsregler, som skogsbruket själva har varit med och förhandlat fram, har markägare skrivit under på att inte avverka nyckelbiotoper. Naturskyddsföreningens fältgranskningar visar dock tydlig att många markägare, inte minst de stora skogsbolagen, har haft stora problem att själva identifiera oregistrerade nyckelbiotoper. Det har föreningen uppmärksammat regeringen på i en skrivelse.

>Läs Naturskyddsföreningens skrivelse till regeringen
>Läs kompletterade bilaga om bolagens överträdenser som gäller FSC-certifiering

Kontakt:
Eva-Lena Neiman,
presskommunikatör, Naturskyddsföreningen, 070 794 04 07

 

Bli medlem - rädda skogens liv

Var med och rädda skogens liv. Bli medlem! Tillsammans kan vi göra världen bättte.