Nyhet – miljömärkning av hemförsäkringar

Vi utvecklar våra miljömärkningskriterier så att du snart kan välja en hemförsäkring som är märkt med Bra Miljöval. Det innebär att försäkringsbolaget investerar dina försäkringspengar miljösmart – och när väl skadan är skedd så utförs reparationerna med miljöansvar.

Snart kan du välja en Bra Miljöval-märkt hemförsäkring som ställer höga miljökrav.

Vi vill att alla försäkringstagare ska kunna välja en miljösmart försäkring som driver utvecklingen framåt! Sedan 2011 har Naturskyddsföreningen därför hjälpt konsumenter att välja hus- och personbilförsäkringar med höga miljökrav genom vår miljömärkning Bra Miljöval. Inom kort kommer det även finnas möjlighet för försäkringsbolag att miljömärka hemförsäkringar. 

Varför miljömärker Naturskyddsföreningen försäkringar?

Under 2015 betalade vi i Sverige in 322 miljarder kronor i försäkringspremier (för både liv och sakskadeförsäkringar), och försäkringsbranschen hade sammantaget 4 000 miljarder kronor i kapitalplaceringar. Den senare summan är lika stor som hela Sveriges bruttonationalprodukt, det vill säga den totala ekonomiska aktiviteten i landet under ett år.

Idag ställs alldeles för låga miljökrav på hur försäkringspengarna får investeras och hur miljöfrågor hanteras när en skada uppstår. Försäkringsbolagen behöver också tänka på många andra saker som hur kontoren värms upp, vilka material som köps in och sina policys för miljö och resor.  

Nästan alla svenskar har en hemförsäkring. Vårt mål är att det ska vara lätt att hitta miljösmarta försäkringar som driver utvecklingen framåt och att försäkringbolagen tar ett ansvar för de miljöaspekter som ingår i deras produkter och verksamheter. Utvecklingen av våra miljömärkningskriterier för hemförsäkringar beräknas vara klart under början av 2018.

Vad är en hemförsäkring?

En hemförsäkring är en grundläggande försäkring för saker som en person äger. I Sverige innehåller de flesta hemförsäkringar både egendomsskydd, reseskydd, ansvarsskydd, rättsskydd och överfallsskydd. Den allra största delen av antalet skador, nästan 80 procent, handlar om saker eller annan egendom som går förlorade genom exempelvis brand, vattenskada eller stöld.  

Totalt hanterar försäkringsbolagen över 700 000 skador per år kopplat till hemförsäkringar. Den totala kostnaden för hemförsäkringsrelaterade skador var 7,4 miljarder, och motsvarande premieintäkter var 11,3 miljarder kronor.

Genom att ställa hårda krav och sätta miljön i fokus kan vi påverka en bransch med enorm potential till förbättring!

Vår miljömärkning Bra Miljöval

Märkningen visar vilka produkter som är minst skadliga för miljön.