Nytt projekt ska sprida kunskap om biologisk mångfald under ytan – och hoten mot den

Visste du att det i Sverige finns korallrev, flodpärlmusslor som är beroende av lax för att kunna bli fler och ålgräs som blommar och befruktas under vattenytan? Och visste du att de alla hotas av olika mänskliga aktiviteter? Om svaret är nej så är du långt ifrån ensam. Det vill Naturskyddsföreningen råda bot på i det nya projektet På djupet.

Projektet På djupet ska sprida kunskap om mångfalden i svenska hav och sötvatten. Det ska också visa på hur växter och djur i vattnens ekosystem hotas av mänskliga aktiviteter.

De flesta svenskar känner inte till den stora biologiska mångfald som döljer sig under ytan i Sveriges vatten. De flesta vet inte heller hur dessa arter och livsmiljöer bidrar med nyttor till oss och vårt samhälle, som att den kustnära rovfisken minskar effekterna av övergödning eller att ålgräset saktar ner vågrörelser och på så sätt kan minska stranderosion vid kusten. Än mindre känt är kanske hur den biologiska mångfalden hotas av mänskliga aktiviteter där allt från småbåtstrafik till klimatförändringar riskerar att få allvarliga konsekvenser för vattenlevande arter och det komplicerade samspelet mellan dem.

Därför ska Naturskyddsföreningen i projektet På djupet lyfta fram och sprida kunskap om mångfalden i hav och sötvatten, och hur växter och djur samspelar med varandra i ekosystemen i svenska vatten. Projektet ska också illustrera hur dessa växter och djur är hotade, eftersom deras livsmiljöer och livsmöjligheter förstörs – eller riskerar att förstöras  – av mänskliga aktiviteter. 

Hoten är bland annat kopplade till:

  • Fiske, såväl destruktiva fiskemetoder som överfiske
  • Klimatförändringar och utsläpp av växthusgaser
  • Övergödning 
  • Vattenkraft
  • Båttrafik och exploatering av kuster

Syftet med projektet är att verka för en förbättrad situation för djur och växter i svenska vatten. Projektet ska i förlängningen även bidra till att frågor om hållbart nyttjande av våra hav samt bevarande av havens biologiska mångfald hamnar högt på den politiska agendan. Projektet ska också bidra till att skapa ett ökat engagemang inom föreningen på lokal och regional nivå för livet i vattnet.

På djupet kommer bland annat att mynna ut i rapporter och seminarier. Projektet kommer också att ta fram aktiviteter och informationsmaterial som faktablad för att inspirera till ökat intresse för livet i vattnet på såväl lokal som nationell nivå.

På djupet startade under 2018 tack vare stöd från Hemköp. 

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Stina Tano, projektledare och sakkunnig marina ekosystem och fiske: stina.tano@naturskyddsforeningen.se

 

Ge en gåva till havet?

Friska hav är en livsviktig fråga för planeten och mänskligheten!