Nytt tempo och nya vägar i klimatarbetet

Kan miljörörelsen och näringslivet tillsammans hitta nya kreativa strategier för klimatarbetet? Välkommen på seminarium.

Jorden är skör. Tempot måste öka i klimatarbetet.
Artikel

- Vi går mot en temperaturökning med fyra grader. För vårt klimatarbete finns det ingen tid att slå sig till ro och invänta nästa internationella förhandlingsmöte. Nu måste vi hitta konstruktiva vägar framåt, säger Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

- Inom näringslivet finns det både ny teknik och företag som vill gå före. Det är spännande att få veta mer om vilka strategier och utvecklingsmöjligheter som finns hos företag som är verksamma på den internationella marknaden. Jag tror också att det finns en hel del saker som miljörörelsen och näringslivet kan göra tillsammans.

För att hålla debatten levande och tempotupp i klimatarbetet, inbjuder vi nu tillsammans med Svenskt Näringsliv in till ett förmiddagsseminarium om den globala klimatprocessen efter Doha. Semiariet är öppet för alla och hålls fredagen den1 februari klockan 9 - 12 i Näringslivets hus på Storgatan 19 i Stockholm.

Medverkar gör, förutom Svante Axelsson, bland andra Björn Stigson, tom 2012 chef vid näringslivsorganisationen World Business Council of Sustainable Development och Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi och klimat vid Svenskt Näringsliv.

Välkommen!

Klicka här för att läsa mer om programmet och anmäla dig!