O-ekologiska citrusskal inget för julbaket

Citrusfrukter är värstingar när det kommer till rester av bekämpningsmedel. EU-tester visar att citrus ofta har rester från flera olika bekämpningsmedel i samma prov, och i höga halter. Både cancerogena och hormonstörande bekämpningsmedel finns i både citrusskal och fruktkött. Bekämpningsmedlen används i odlingen men även efter skörd för att frukten ska hålla länge och se blank ut i butiken.

Inget att riva ned i julgodiset eller goda grytan - om det inte är ekologiskt förstås.

Varje år presenterar EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, EFSA, bekämpningsmedelstester på vanliga livsmedel. I årets testomgång hittades rester i hela 80 procent av de 4363 analyserade citrusproverna. Dessutom innehöll 63 procent rester från flera olika bekämpningsmedel i samma prov, vilket var näst flest efter djurlever. EFSA:s tester är gjorda på både skal och fruktkött. Det mesta återfinns i skalet, men studier visar att bekämpningsmedelsrester även finns i citrusens fruktkött.

Danska myndigheter rekommenderar ekologisk citrus för hälsan

I Danmark rekommenderar Livsmedelsverket att ekologiska citrusfrukter alltid ska användas om skalet ska ätas, användas i matlagning, eller bakning. Anledningen är att flera bekämpningsmedelsrester i citrus misstänks påverka människans hälsa negativt.

Flera av medeln misstänks vara hormonstörande. Hormonstörande ämnen har i många studier på försöksdjur konstaterats ge cancer, reproduktionssvårigheter och missbildningar på foster. I citrus hittas också medel som påverkar sköldkörteln och levern. 

Olagliga halter av medel som stör barns utveckling

I EFSA:s citrustester hittades även malathion och chlorpyrifos, i flera fall över den lagliga halten. Studier har visat att barn och foster som utsatts för dessa ämnen löper högre risk för försämrad utveckling av nervsystemet. Malathion påverkade bland annat födelsevikt och inlärningsförmåga såsom korttidsminne, mental utveckling och motorisk förmåga. Den största mängden av malathion och chlorpyrifos återfinns i skalet och mindre mängder i fruktköttet.

Byt till eko - minska risken

Som konsument kan man minska riskerna med rester av bekämpningsmedel i citrusfrukter genom att välja ekologiskt, eftersom kemiska bekämpningsmedel inte används i ekologisk produktion. Foster och barn är känsligare än vuxna, därför rekommenderar forskare att särskilt barn och gravida bör äta ekologiskt frukt. 

Läs vårt faktaunderlag om citrus här

Gillar du också ekologiskt? Bli medlem!

Vi pushar politiker och fixar ekoboom i butikerna. Var med och förändra för 24 kr/mån.