Plantera framtidens träd

Nu släpper ekarna sina ekollon. Passa på, plocka och plantera ett ekollon, så kan det gro och börja växa i vår. Trivs eken inte där du bor – plantera en sälg istället!

En ek kan leva i många hundra år. Plantera ett ekollon för framtiden!
Artikel

De ekar som nu ger ekollon att plantera, kan vara många hundra år gamla. Och ekar som planteras idag, kan leva i många hundra år framåt. Bor du i de nordliga delarna av landet, där inte eken trivs så bra – plantera en sälg istället. Planterade ekar överlever emellertid betydligt längre norrut än man tidigare trodde.

Att plantera ett träd och följa det växa är roligt och hjälper oss, vuxna och barn, att förstå och ta hand om naturen. Lövträd trängs ofta undan av skogsbruket som heller planterar gran och tall. Men varje ek betyder mycket för många små och stora varelser, såväl människor som växter och djur.

Många vill äta ekollon

För att skydda ett ekollon som man planterar ska man peta ner det ungefär 5 cm djupt, så att inte fåglar, möss eller vildsvin hittar det, äter upp eller gömmer det. Vildsvin käkar upp en hel del. Nötskrikorna gömmer ekollon inför vintern, men glömmer bort många av ollonen och hjälper på så sätt också till att plantera nya ekar som gror i gömmorna.

Sammanlagt har över tusen arter insekter, svampar och lavar eken som mat eller bostad. Är det ett litet hål i ekollonet som du har hittat, har ett litet kryp redan flyttat in och troligen ätit upp en del av näringen. Leta reda på ett nytt.

Svalt och i fuktig sand

Om man vill att ekollonet ska gro inomhus ska man lägga det svalt i fuktig sand några veckor så att det gror. Man kan också få ekollon att växa till ett litet träd av bara vatten. I själva ollonet finns tillräckligt med näring för att roten ska växa ut och en smal stam spira med de första bladen.

Placera ekollonet i en smal flaskhals, så att själva ollonet inte ligger i vatten, men så nära vattenytan att grodden kan sträva ner mot vattnet. Det kan ibland vara svårt att plantera ut en ek som rotat sig inomhus, det är lätt att skada roten, men ibland går det bra.

Gallra under ekens grenar

En ek är känslig för andra träd och buskar som kommer växande underifrån och slår emot grenarna. De dör ofta. För att sköta en ek, ska man försiktigt hålla efter högväxande buskar och andra träd. Har de börjat växa, ska man gallra lite i taget, så inte förändringen i marken kommer för snabbt. Ekens rötter behöver anpassa sig.

På ungefär trettio år blir en ek ungefär tio meter. Efter 150 år brukar ekar börja utveckla hål som kan bli bostäder för fåglar och ekorrar. I gamla döende ekstammar lever också en massa spännande arter, till exempel Europas största skalbagge, ekoxen. Man brukar säga att en ek kan växa i tre hundra år, leva i trehundra och sakta dö under ytterligare trehundra år!

Det går lika bra med ett sälgskott

Om du bor längre norrut och vill göra en naturvårdsinsats, passa på att plantera en sälg istället. Sälgen är viktigt för många djur, särskilt för insekter som vaknar tidigt på våren, som vissa humlor och fjärilar. Då är det ont om annan mat än sälgens blommor med pollen och nektar. Klipp av ett skott av sälgen (fråga markägaren om den inte växer på din tomt) och stick helt enkelt ner det ett par decimeter i marken, så rotar den sig.

Vi granskar kommunernas naturvårdsarbete

Läs mer om alla de djur som lever i och av sälg och asp i våra böcker ”Sälg, livets viktigaste frukost” och ”Asp – darrar min asp, myllrar min värld” (bägge av Ehnström och Holmer). De finns att köpa via Adlibris.

Vi arbetar för att det ska finnas skogar - och träd! - på gångavstånd från skolor och förskolor. Genom en omfattande enkät har vi tagit reda på vilka kommuner som är bäst och sämst på att skydda, vårda och förvalta värdefulla områden. Huddinge fick mest poäng i vår undersökning och utsågs till Årets naturvårdskommun 2014.

Dela gärna med dig bilder på Instagram och berättelser om vad du gör i skogen! #minskog

Läs mer om enkäten och hur vi rankar kommunerna här >>

Läs mer om vårt skogsarbete >>

Bli medlem – få Sveriges Natur

Som medlem i Naturskyddsföreningen får du också en prenumeration av tidningen Sveriges Natur.