”Politikerna måste rätta till finansbranschens systemfel”

Skandalerna kring svenska bankers inblandning i omfattande penningtvätt och skatteflykt visar på systemfel i finansbranschens arbete med hållbarhet och samhällsansvar. Vi kräver nu politiska åtgärder för att skapa mer hållbara spelregler i finansbranschen, skriver Naturskyddsföreningen och andra organisationer bakom Fair finance guide på DN Debatt.

Läs hela debattartikeln i DN här.