Pressinbjudan, seminarium: Är miljö- och hälsofarliga ämnen ett problem i svenskt jordbruk?

Med anledning av den nya utredningen som ska analysera behovet att beskatta hälso- och miljöfarliga ämnen och se över skatten på bekämpningsmedel, bjuder Naturskyddsföreningen in till detta seminarium. Miljöskatter och andra ekonomiska styrmedel är centrala för att regeringens miljömål ska kunna nås. Naturskyddsföreningen presenterar också nya beräkningar om bekämpningsmedelsanvändningen.

Pressmeddelande

När: 17 november kl 10.00-12.00
Var: Naturskyddsföreningens Rikskansli, Åsögatan 115, 2 tr

Program

10.00 Välkomna!
Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen.

10.10 Presentation av ny utredning
Utredare Åsa Johansson, även verksamhetsstrateg på Skatteverket

10.30 Kadmium
Hälsoeffekter och samhällskostnader kopplade till kadmium samt hur miljöskatter kan minska exponeringen.
Lars Drake, fd. adj. professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet

10.50 Kväve
Hur stort är problemet med kvävetillförsel i svenskt jordbruk? Effekter på klimat och vatten.
Christel Cederberg, professor i energi och miljö, Chalmers

11.20 Bekämpningsmedel - risker för miljö och hälsa
Riskindex, miljömålet giftfri miljö och synen på en differentierad skatt.
Peter Bergkvist, Kemikalieinspektionen

Presentation av nya beräkningar om bekämpningsmedelsanvändningen från Naturskyddsföreningen.
Sammanställningen skickas ut i förväg till er som anmäler er.
Peter Einarsson, miljökonsult

12.00 Lunchsmörgås

Frågor om seminariet:
Eva Hagström, nätverkssamordnare för mat- och jordbruksnätverket, 070 833 66 63
Anmälan, journalister:
eva-lena.neiman@naturskyddsforeningen.se
Eva-Lena Neiman, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen, 070 794 04 07

>Anmälan, övriga

Bli medlem

Bli medlem i Naturskyddsföreningen och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.