Pressmeddelande: Nyttadesign först ut att märka yoga- och meditationsprodukter med Bra Miljöval

I maj blev Nyttadesigns produkter för yoga, meditation och avslappning märkta med Bra Miljöval. Märkningen innebär strikta miljökrav på produktionen av textilierna.

Foto / Illustration:

Li Fernstedt

Den oberoende miljömärkningen Bra Miljöval säkerställer att nyproducerade textilier tillverkas på ett hållbart sätt både för människor och miljö. 

—   I märkningen ställs krav på hela produktionsprocessen från fiber till färdig produkt. Även att kemikalier, färger och processer är bättre för miljön och för de personer som arbetar i produktionen. Det är glädjande att Nyttadesign har valt att miljömärka 26 av sina textilprodukter, säger Eva Eiderström, chef för Bra Miljöval. 

Nyttadesign som tillverkat textilprodukter för yoga och meditation sedan 1992 har sett en stor efterfrågan på miljömärkta alternativ. Genom miljömärkningen tar man ytterligare ett steg i hållbarhetsarbetet, samtidigt som man underlättar för sina kunder att göra medvetna val.

—   Genom att märka produkter med Bra Miljöval så får vi en kunnig part som både ger oss direktiv för hållbarhet genom kriterier för miljömärkning och hjälper oss välja vägar till att minska vår miljöpåverkan, säger Eva Lundkvist, VD Nyttadesign. 

Produkterna från Nyttadesign tillverkas av ekologisk bomull samt restprodukter från lantbruk och fruktindustrier som fyllning. Naturmaterialet i produkterna gör att de kan förbli svala samt hålla värme eller kyla länge.  

Bra Miljöval krav för textilier

  • Fibrerna som används i textilierna ska komma från hållbar odling eller återvunnet material. Vid ekologisk odling innebär det att inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel får användas.
  • Hårda krav ställs på färger och kemikalier gällande innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen.
  • Avloppsvattnet vid tillverkningsprocesserna ska renas och testas innan det släpps ut till omgivande miljö.
  • Fyllnadsmaterial samt etiketter, sytråd och hangtags måste också uppfylla miljökrav.
  • Licenstagaren ska upprätta en miljöpolicy och kontinuerligt förbättra sitt miljöarbete. De ska också ha en transportpolicy för att minska miljöpåverkan från godstransporter och affärsresor.
  • Licenstagaren ska ha en uppförandekod och säkerställa bland annat rätten att bilda fackföreningar, rätten till kollektiva förhandlingar och säkra och hälsosamma arbetsvillkor för de som arbetar i tillverkningskedjan. 

Mer information:

Bra Miljöval Textil kriterier

Länk till Nyttadesign med de Bra Miljöval-märkta produkterna

Frågor, kontakta:

Sara Widman, kommunikatör Bra Miljöval, 070-729 18 52
Eva Lundkvist, grundare och VD Nyttadesign, 070-452 68 17
Helen Göthe, produktansvarig Bra Miljöval Textil 076-819 80 60

Om Bra Miljöval

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som bedrivs av Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen med över 237 000 medlemmar. Bra Miljöval startade 1990 och märkningen bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Bra Miljöval miljökrav är strikta och kriterierna skärps regelbundet. Produkter och tjänster måste därför fortsatt utvecklas för att kunna fortsätta bära Bra Miljöval.

Textilier märkta med Bra Miljöval

Vår miljömärkning säkerställer att kläder och textilier tillverkas på ett schysst sätt. Vi miljömärker även återanvända kläder.