Rapport: Människor som försvarar miljön allt mer utsatta

Människor som kämpar för demokrati, miljö och mänskliga rättigheter blir alltmer utsatta. Miljöförsvarare är en av de allra mest utsatta grupperna, och därför har Naturskyddsföreningen släppt en rapport som presenterar resultaten från en omfattande studie som föreningen genomfört. I studien vittnar 25 miljöorganisationer som vi samarbetar med runtom i världen om sin situation. Resultatet är oroväckande.

Varje vecka dödas minst tre miljöförsvarare i världen. Trakasserier, hot och våld mot miljöförsvarare ökar också. Det är en del av en global trend där civilsamhällets demokratiska utrymme krymper. Därför har Naturskyddsföreningen släppt en rapport om miljöförsvararnas utsatta situation – Miljöförsvarare under attack.

Rapporten presenterar resultaten av en omfattande studie som Naturskyddsföreningen genomfört. I studien vittnar 25 miljöorganisationer som vi samarbetar med runt om i världen om sin situation. Resultatet är oroväckande. Bland annat svarar 88 procent av de tillfrågade organisationerna att läget för civilsamhället i deras respektive länder har blivit sämre under senare år, och 80 procent anger att de har svårt att genomföra sin verksamhet som planerat. De vanligaste formerna av utsatthet är övervakning (fysisk och digital), smutskastningskampanjer och dödshot. Läs rapporten "Miljöförsvarare under attack" här. 

”Vi vet att vi är märkta och kan dö när som helst.”

Runtom i världen blir människor som står upp för naturen allt mer utsatta. Rose Meire dos Santos Silva, miljöförsvarare i Brasilien, är en av dem som kämpar mot att en militärbas ska byggas ut på lokalbefolkningens mark. Men det är en farlig kamp.

Tänd ett ljus för miljöförsvararna!

Den 10 december uppmärksammar vi miljöförsvarares utsatta situation. #Light4Defenders