Rapport: Vad kan civilsamhället göra i juridiska reformprocesser för kemikalieförvaltning?

Med stöd från Kemikalieinspektionen har Naturskyddsföreningen under 2015-2018 genomfört fyra regionala workshopar på temat ”civil society organization engagement in legal reform processes on the sound management of chemicals”. Temats fokus är hur civilsamhället skulle kunna bistå och driva på regeringar i lagreformsarbetet för att få till stånd en hållbar kemikalieförvaltning. Syftet med dessa workshops är att kompetensutveckla civilsamhällesorganisationer i Asien-Stilla havs-regionen, engelskspråkiga Östafrika, franskspråkiga Västafrika, samt Latinamerika.

Med stöd från Kemikalieinspektionen har Naturskyddsföreningen under 2015-2018 genomfört fyra regionala workshopar på temat ”civil society organization engagement in legal reform processes on the sound management of chemicals”. Temats fokus är hur civilsamhället skulle kunna bistå och driva på regeringar i lagreformsarbetet för att få till stånd en hållbar kemikalieförvaltning. Syftet med dessa workshops är att kompetensutveckla civilsamhällesorganisationer i Asien-Stilla havs-regionen, engelskspråkiga Östafrika, franskspråkiga Västafrika, samt Latinamerika.

En kort rapport som beskriver potentiella roller för civilsamhället och som sammanfattar relevanta vägledningsdokument från FN finns tillgänglig att ladda ned på engelska, franska, spanska och portugisiska.

Andra civilsamhällesorganisationer kan fritt använda materialet. 

 

 

Gå med i kemikalienätverket

Genom kemikalienätverket kan du vara med och sprida kunskap om miljögifter i samhället.