Rätten att få veta

Du har rätt att få veta om en vara du tänkt köpa innehåller någon av de farliga kemikalier som finns på EU:s ”värstinglista”. Så här går det till.

Artikel

Vi omges av möbler, kläder, leksaker, elektronik och prylar, vars innehåll vi vet väldigt lite om. Tester visar gång på gång att vanliga varor innehåller ämnen som påverkar både miljön och hälsan. 

Vetenskapliga studier har hittat kopplingar mellan vissa kemiska ämnen och hälsoeffekter som till exempel cancer, diabetes, astma, allergi och svårigheter att få barn. Det finns dock en möjlighet att få veta om en vara du tänkt köpa innehåller farliga ämnen.

Till skillnad från livsmedel och hygienartiklar, som måste ha en innehållsförteckning, behöver inte varor ha det. Vi har däremot rätt att få veta om varan innehåller något ämne som är upptaget på EU:s ”värstinglista” (kandidatlistan). Den informationen har vi rätt att få, gratis, inom 45 dagar av den butik som säljer varan. Butiken ska få den informationen samtidigt som den köper varan från exempelvis en importör.

Gör så här:

Ladda ner dokumentet nedanför och maila eller ge det till butiken. 
Brev och svarsformulär till butiker

Inom 45 dagar ska du få svar.

Kandidatlistan är EU:s lista över ämnen som anses så pass farliga att de bör förbjudas. Om en vara innehåller över 0,1 procent av något av ämnena på kandidatlistan har du rätt att få den informationen från butiken om du frågar. Butiken ska ha fått informationen från sin leverantör.

För att hamna på kandidatlistan ska ett ämne uppfylla något av följande tre kriterium:

  • klassificeras som cancerframkallande, mutagent (förändrar gener) eller reproduktionstoxiskt (påverkar förmågan att få barn)
  • betraktas som långlivat, bioackumulerande (ansamlas i kropparna på människor och djur) och toxiskt (giftigt) eller mycket långlivat och mycket bioackumulerande
  • har andra allvarliga egenskaper, som till exempel hormonstörande egenskaper

För vilka varor kan du kräva information?

Du kan få information om kläder, smycken, väskor, elektronik, verktyg, barnartiklar som vagn eller säng, möbler eller annan inredning, köksvaror så som vattenkokare, plasttallrik eller pipmugg.

Du har inte rätt att få information om ”kemiska produkter”, som fingerfärg, modellera, kritor och pennor och inte heller ”hygienprodukter”  som schampo, hudkräm, smink m.m., eftersom dessa inte räknas som varor enligt lagstiftningen. 

Om det behövs:

Hjälp oss giftbanta Sverige

Vi jobbar för en giftfri miljö. Bli medlem och stöd vårt arbete med 24kr/mån.