Regeringen behöver vårstäda i havet

Tusentals marina djur dör varje år av skräp i haven men ändå tillåts nedskräpningen fortsätta längs våra kuster och under vattenytan. Därför lämnar Naturskyddsföreningen idag över en lista på nödvändiga åtgärder till regeringen och EU.

- Bara på Bohusläns stränder sköljs det varje år in 5000 kubikmeter skräp varje år. Skräpet i haven gör att djur svälter och förgiftas. Trots detta har den svenska regeringen inte satt några tydliga mål för att mängden skräp i haven ska minska. Regeringen borde vårstäda i havet och åtminstone halvera nedskräpningen, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen. 

Sverige , precis som de flesta av EU:s medlemsländer, har för låg ambitionsnivå för att minska mängden skräp i haven. Sveriges regering har inga konkreta mål på hur mycket mängden skräp i svenska hav ska minska och till när.  

Idag kommer Naturskyddsföreningen därför lämna över ett manifest mot marint skräp till regeringen och föreningens europeiska paraplyorganisation för havsmiljöfrågor, Seas at Risk, gör detsamma till EUs miljökommissionär Janez Potočnik och EU:s ministerråd.

Manifestet är undertecknat av Naturskyddsföreningen tillsammans med 17 andra miljöorganisationer runt om i Europa. Det första kravet är en halvering av mängden skräp innan 2020 i enlighet med målen i EU:s marina direktiv.

- Finns det inga bindande mål kommer det heller inte tas tillräckliga åtgärder för att minska ett stort hot mot livet i våra hav. Vi hade hoppats på en stark allierad i Sverige, men vi saknar en konkret politik, säger Ellen Bruno, sakkunnig i marina ekosystem och fiske på Naturskyddsföreningen.

Stora partiklar av skräp äts av och ansamlas i magarna på marina däggdjur och fåglar vilket leder till svält och för tidig död. T.ex. har 98 % av alla stormfåglar i Nordsjön plast i sin mage.

Planktonätande djur får också i sig mikroskopiska skräppartiklar som kan föra in miljögifter i djuren och i hela den marina näringskedjan. Svenska västkusten är hårt drabbad av skräp på stränderna.

Naturskyddsföreningen arbetar nu med ett nytt projekt mot nedskräpningen av haven. Bland annat kommer en rapport att presenteras efter sommaren med konkreta förslag på åtgärder.

Läs hela manifestet här

Pressmeddelande från Seas at Risk

Naturskyddsföreningens blogg: 5 frågor till oceanografen Daniel Hansson om nerskräpningen i våra hav

För mer information:

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22

Ellen Bruno, sakkunnig marina ekosystem och fiske, 076- 786 95 12

Kristoffer Talltorp, press / opinionsbildare, 070- 925 18 93