Regeringen: miljömålen nås om hundra år

Idag har regeringen beslutat om en rad förslag på miljöområdet, till exempel om biologisk mångfald, mineralutvinning och strandskydd. Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson är mycket besviken.

Artikel

- Miljömålen ska nås inom min generations livstid, inte om hundra år. Så lång tid tar det med regeringens politik för biologisk mångfald, och idag var sista chansen att göra något åt saken. Istället cementeras en svag politik och vissa förslag till och med försvagar de regler som ska skydda vår natur, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

 

Regeringens etappmål för skydd av biologisk mångfald bygger på en oförändrad budget och det gör att hundra år kommer att gå innan miljötillståndet är i nivån med riksdagens mål.

 

Ett annat förslag är ett nytt regelverk för mineralutvinning. Tanken är att svara på de senaste årens ökade intresse för att bryta mineraler runt om i hela Sverige. Naturskyddsföreningen är kritisk till förslaget.

 

- Under de senaste åren har vi i fått se hur dåligt skyddet är i Sverige mot oseriösa gruvbolag. Både miljön och människor förlorar på att inte lagstiftningen fungerar. De svenska exploateringsvänliga reglerna och låga avgifterna lockar idag hit oseriösa aktörer, säger Oscar Alarik, miljöjurist vid Naturskyddsföreningen.

 

Ett annat förslag från regeringen rör skyddet av stränderna, som är viktiga för allemansrätten och där många hotade arter finns. Förslaget innebär en fortsatt urholkning av strandskyddet längs sjöar och vattendrag, där naturvärdena ofta kan vara mycket höga.

 

- Regeringen har tidigare urholkat strandskyddet och aldrig genomfört utlovade skärpningar. När man nu urholkar reglerna ännu mer undergräver man allemansrätten och hotar det redan utsatta växt- och djurlivet på stränderna, säger Ellen Bruno, sakkunnig marina frågor på Naturskyddsföreningen.

 

Läs förslagen på www.regeringen.se

 

För mer information:

 

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22

 

Kristoffer Talltorp, pressansvarig, 070- 925 18 93

 

Oscar Alarik, jurist Naturskyddsföreningen 070-611 32 29

 

Ellen Bruno, sakkunnig marina ekosystem och fiske Naturskyddsföreningen, 076-786 95 12