Regeringen riskerar missa chansen till klimatomställning

Naturskyddsföreningen välkomnar Klimatpolitiska rådets uppmaning till regeringen att koppla återhämtningen av coronakrisen starkare till klimatomställningen. Hittills har regeringens krispolitik inte nyttjat detta unika momentum att ta ett stort kliv i klimatomställningen. Nu måste regeringen styra om och visa ledarskap.

Pressmeddelande 210325

– Det är oerhört synd att regeringen hittills inte tagit denna chans att ställa om till ett fossilfritt välfärdsland, trots att det faktiskt är regeringens egen vision. Nu måste regeringen styra om politiken så att klimatmålen kan nås, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Klimatpolitiska rådet skriver i sin rapport att regeringen underutnyttjat den ovärderliga möjlighet som coronakrisen och återhämtningspolitiken ger att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Naturskyddsföreningen delar rådets slutsatser, och välkomnar flera av förslagen i rapporten. Enligt föreningen krävs det stora strukturella förändringar för att få till en kraftfull klimatomställning, och för det krävs det politiska reformer.

– Coronakrisen ger oss ett momentum som kanske aldrig mer kommer att finnas och tiden att ändra riktning är nu. För oss är det ofattbart att regeringen inte tar chansen och ställer om. Att Sverige släpar efter de nordiska länderna och andra EU-länder är inte acceptabelt, säger Johanna Sandahl.

Naturskyddsföreningen har tidigare analyserat vilka åtgärder som krävs för en omställning. Förutom en systemförändring måste också stora konkreta satsningar på olika samhällssektorer göras. Det handlar om satsningar på infrastruktur för kollektivtrafik och hållbara transporter, energieffektiviseringar i bland annat industrin, gröna jobb i sektorer som hållbar skogsförvaltning och jordbruk, vilket stämmer väl med rådets slutsatser.

Naturskyddsföreningen ser även positivt på rådets rekommendation att all politik måste utgå från klimatmålen och att finanspolitiken också är en del av detta.

– Vi ser mycket positivt på att rådet betonar att det finns ett mycket större utrymme att använda det finanspolitiska ramverket för att nå våra klimatmål, säger Johanna Sandahl.

I Klimatpolitiska rådets rapporten betonas att många av de nödvändiga klimatåtgärder och initiativ redan finns föreslagna i regeringens klimathandlingsplan från 2019 och näringslivets fossilfria sektorplaner. Naturskyddsföreningen vill understryka Klimatpolitiska rådets uppmaning till beslutsfattare att nu flytta fokus till att möjliggöra och intensifiera genomförandet av åtgärderna för att nå klimatmålen och ställa om till ett fossilfritt samhälle.

KONTAKT

Petra Holgersson  
Presschef på Naturskyddsföreningen
M + 46 (0) 72 565 44 05 
petra.holgersson@naturskyddsforeningen.se

Läs på Naturskyddsföreningens webbplats om föreningens ståndpunkter.