Resor med liten miljöpåverkan

För att klara klimatutmaningen måste vi utnyttja våra resurser bättre, t.ex. genom att åka kollektivt. Transportföretagen behöver prioritera miljöfrågor både när det gäller val av energisnåla fordon och annat som ingår i verksamheten.

Fira Bra Miljöval 25 år och välj en miljömärkt resa!

Bra Miljöval miljömärker transporter eftersom det är en viktig framtidsfråga och för att kunna vara en del i utvecklingen när företag förbättrar sitt miljöarbete. Vi vill driva på utvecklingen mot ett mer hållbart transportsystem så att det ska vara möjligt att resa med så liten miljöpåverkan som möjligt.   

Resan eller transporten som ska märkas med Bra Miljöval måste uppfylla de krav som Naturskyddsföreningen har ställt upp, t.ex. hur mycket koldioxidutsläpp som får släppas ut per personkilometer, vilken el som ska köpas in till tågen eller hur man tvättar fordonen. De krav som behöver uppfyllas för att behålla märkningen skärps efter hand.   

Företagen som miljömärker sina resor måste också avsätta pengar till miljöprojekt, t.ex. för att resorna ska kunna bli ännu energisnålare i framtiden. Ofta går pengarna till egna projekt som måste godkännas av Naturskyddsföreningen. Pengar från transportfonden har också finansierat cykelprojekt.  

5 skäl att välja en resa märkt med Bra Miljöval: 

• Resan ger låga utsläpp av koldioxid och andra miljöskadliga ämnen 

• Kollektiva transportsystem främjas och du bidrar till ett effektivt utnyttjande av fordon      

• Det är ett energieffektivt sätt att resa 

• Du sätter press på transportbolagen att ständigt utveckla sitt miljöarbete 

• Du bidrar till att företagen investerar pengar i miljöförbättrande projekt    

> Läs mer om Persontransporter märkta med Bra Miljöval

Välj Bra Miljöval

Nu finns det över 700 varor och tjänster märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning, Bra Miljöval.