Riksdagen röstar för ökad licensjakt – trots att vargen är starkt hotad

Kort efter att Artdatabanken skärpt vargens status till ”starkt hotad”, klubbade riksdagen idag igenom en motion som efterfrågar utökad licensjakt på varg i vissa områden. Naturskyddsföreningen har granskat beslutet och funnit att det bygger på en grov missuppfattning av beräkningar.

Pressmeddelande 2020-05-13

Riksdagen antog idag ett så kallat tillkännagivande om att regeringen ska utreda ökad licensjakt efter varg. Förslaget kommer från en motion av Kristdemokraterna.

– Beslutet kommer bara två veckor efter att vargen förklarats starkt hotad. Det tyder på en hög nivå av okunskap hos en stor del av ledamöterna om det mycket oroande läget för den svenska vargstammen, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Vargstammen har minskat under flera år och låg sannolikt under 300 vargar förra vintern enligt den senaste inventeringen. Den är svårt utsatt för illegal jakt och isolerad från grannstammarna i öst, vilket leder till betydande genetiska problem.

En förutsättning för att kunna öka vargjakten är att vargarna i Sverige når upp till en så kallad ”gynnsam bevarandestatus” (minst 300 individer enligt Naturvårdsverkets bedömning). Vargens nya status som ”starkt hotad” och ny praxis från EU-domstolen talar starkt för att vargens bevarandestatus inte kan anses vara gynnsam och att en ny licensjakt inte är laglig. 

– Det är avgörande att den jakt som bedrivs på den ömtåliga vargstammen endast riktas mot de få problemvargar som finns, genom skyddsjakt. En politiskt styrd jakt kan visa sig bli ödesdiger för vargens fortlevnad, säger Johanna Sandahl.

Riksdagens beslut grundar sig dessutom på ett resonemang i Kristdemokraternas motion som grundligt missuppfattat siffror från forskningsprojektet Skandulv. Motionen hänvisar till beräkningar som skulle visa att det bara behövs 100 vargar för att uppnå lagkraven om ”gynnsam bevarandestatus”.

– Det är absurt. Skandulvsforskarna har själva skrivit att dessa beräkningar förutsätter att den svenska vargstammen inte har några genetiska problem – vilket den har. Hela riksdagsbeslutet bygger alltså på en ren missuppfattning. Regeringen bör ha det i åtanke efter riksdagens tillkännagivande, säger Oscar Alarik, Naturskyddsföreningens chefsjurist.

Centern, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade ja motionen vilket gav en majoritet i riksdagen. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna reserverade sig mot beslutet.

Presskontakt:
Lisa Persson
Pressekreterare
M +46 (0) 70 916 41 79
lisa.persson@naturskyddsforeningen.se