Riksdagsbeslut idag: ”Början på slutet för kärnkraften”

Idag har riksdagen beslutat om nya mål för energipolitikens inriktning, bland annat om att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion år 2040. En glädjens dag och början på slutet för kärnkraften i Sverige, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

Pressmeddelande

Den 10 juni 2016 gjorde Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna en överenskommelse om energipolitiken. Idag fastslog riksdagen överenskommelsens mål om att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion år 2040, genom att bifalla propositionen Energipolitikens inriktning.

Även om målet inte är ett stoppdatum för kärnkraft är det tydligt att politiken nu ska inriktas mot att möjliggöra ett helt förnybart elsystem i Sverige. I Energimyndighetens nyligen publicerade rapport Vägen mot ett 100 procent förnybart elsystem konstateras att: ”Fossila bränslen är inte längre ett realistiskt alternativ och i dagsläget bedöms ny kärnkraft inte vara lönsam”. Lönsamhetskäl är också anledningen till att fyra kärnkraftsreaktorer stänger ner innan 2020.

– En glädjens dag, och början på slutet för kärnkraften i Sverige. Årtionden av politisk oenighet kring den långsiktiga energipolitiken är över. Det är mycket glädjande att vi nu har en tydlig riktning i energipolitiken mot 100 procent förnybar elproduktion i Sverige. Nu behövs ny politik för att realisera målet, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Riksdagsbeslutet innebär också att den svenska energipolitiken ska bygga på samma tre grundpelare som energisamarbetet i EU – ekologisk hållbarhet, försörjningstrygghet och konkurrenskraft. Vidare ska Sverige också ha 50 procent effektivare energianvändning år 2030 jämfört med 2005, uttryckt i termer av tillförd energi i relation till bruttonationalprodukten (BNP).  Både energieffektivisering och ekologisk hållbarhet kommer att vara viktiga delar för att uppnå målet om 100 procent förnybar elproduktion till 2040.

Andelen förnybar energi ökar i Sverige. Sedan 1990 har andelen förnybar energi ökat från 33 procent till 54 procent 2016. I elproduktionen var andelen förnybar el 65 procent 2016, enligt Energimyndighetens statistik Energiläget i siffror.  

Presskontakt:
Anna Havula, press- och PR-chef, Naturskyddsföreningen:
anna.havula@naturskyddsforeningen.se, 070 870 37 00

Bli medlem - För en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.