Så klarar sig vitryggig hackspett i det vilda

Genom arbetet inom Projekt vitryggig hackspett följer vi noga hur den vitryggiga hackspetten klarar sig i det vilda. Genom ringmärkning, övervakning och rapportering kartläggs alla vitryggar och deras familjeliv. Vi har sammanställt alla uppgifter för de senaste tio åren.

Vitryggig hackspett bygger gärna bo i kraftiga gamla aspar.

Foto / Illustration:

Sture Hogmark

Var med och rädda skogens liv. Bli medlem! Tillsammans kan vi göra världen bättte.

Under 2015 rapporterades totalt 12 vitryggar från runt om i Sverige, varav 3 lyckade häckningar. Häckningarna resulterade sammanlagt i 9 utflugna ungar.  

I diagrammet nedan visas en sammanställning av vitryggens populationsutveckling de senaste tio åren i Sverige. Uppgifterna baseras på observationer av fåglar under perioden första februari till och med sista maj. Både revirhävdande fåglar och fåglar som befinner sig inom kända flyttsträckor har tagits med i sammanställningen.

Fåglar sätts ut från avelsanläggning

Majoriteten av de inrapporterade fåglarna har sitt ursprung från tidigare års utplanteringar, de flesta från avelsanläggningen vid Nordens Ark. Endast ett fåtal har sitt ursprung österifrån och befinner sig då tillfälligt i landet. Dessa individer hittas främst i Västerbotten och Norrbotten.

Det totala antalet par har ökat sedan 2009. Bäst resultat var fyra parbildningar år 2010 och år 2014. Ingen tydlig trend gällande enstaka individer kan urskiljas, dock sker en kraftig minskning från år 2013 till år 2014. Detta kan delvis förklaras av det ökande antalet par år 2014 samt den totala minskningen av inrapporterade individer från föregående år.

diagram, vitryggig hackspetts utveckling

Tillfälliga individer i Västerbottens kustland förekom alla år bortsett från 2005, 2007 och 2012. 

Observationer av tillfälliga individer och nya fynd i vissa landskap har markerats med bokstäver i diagrammet: a) Två av häckningarna utgjordes av en hona som häckade med två olika hanar, b) Tillfällig individ i Norrbotten, c)Tillfällig individ i Medelpad. d) Tillfällig individ i Ångermanland, e) Tillfällig individ i Hälsingland,
f) Tillfällig individ i Värmland.

Diagram och faktasammanställning: Åse Sundberg

Ideella krafter håller koll på vitryggen landet runt

Ett par hundra medlemmar är ideellt engagerade i ett nätverket för att följa och ge stöd till projektet. Ett femtiotal personer arbetar mer aktivt med rapportering och övervakning av fåglarna.