Så väljer du utemöbler utan tropiskt trä

Naturskyddsföreningen har granskat utbudet av utemöbler inför sommaren. Glädjande nog har utemöbler gjorda av trädslag från de tropiska naturskogarna minskat. 

– Vill du sitta lugnt och njuta av sommaren i dina utemöbler, följ Naturskyddsföreningens köpråd och välj utemöbler som inte bidragit till skövling av världens skogar, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

Avverkning av regnskogen leder till att en rad växt- och djurarter som orangutang och Sumatranoshörning hotas av utrotning. Lokal- och urbefolkning förlorar sin traditionella försörjning när naturskogarna försvinner. De tropiska skogarna är också viktiga eftersom de binder en stor andel koldioxid och det är bra för klimatet.

Naturskyddsföreningen har under flera år arbetat med att få bort utemöbler i tropiskt trä från skövlade naturskogar. Det arbetet har nu gett resultat. Utbudet av utemöbelsäsongens värstingar på den svenska marknaden har minskat avsevärt. I år finns mycket färre möbler i naturskogsträdslag som yellow balau, keruing, nyatoh och merbau. Det är en seger för såväl konsumenterna som de tropiska skogarna.

Naturskyddsföreningens kartläggning av företag, producenter och återförsäljare av utemöbler visar att det i år finns ett bra utbud av mindre problematiska utemöbler. På Plantagen och Ica Maxi dominerar furumöbler.

Naturskyddsföreningens uppdaterade köpråd:

1. Underhåll möblerna så varar de länge. Tvätta och behandla dina utemöbler med miljöanpassade preparat så håller de många säsonger. Ibland saluförs utemöbler i tropiskt trä som mer beständiga i vårt ibland regniga sommarväder men även utemöbler i tropiskt trä behöver underhållas.

2. Köp gärna begagnat!

3. Köp i första hand möbler av icke tropiskt ursprung. Det finns idag miljöanpassade impregneringsmetoder som gör svenska träslag lika bra som tropiskt trä. Närproducerat minskar dessutom transporterna vilket påverkar klimatet mindre, ännu en miljövinst.

4. Låt dig inte luras av vilseledande marknadsföring och påståenden från tillverkarna själva! Det kan t.ex. stå att råvaran kommer från ”hållbart skogsbruk” eller att ”skogsbruket är statskontrollerat” eller att produkten ”är på väg att bli certifierad”.

5. Det finns tropiska trämöbler som är märka med FSC (Forest Stewardship Council). FSC är en internationell organisation som ställer krav på skogsbruket utifrån ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Naturskyddsföreningen är medlem i svenska FSC.

6. Om en produkt bär FSC-loggan innebär det att skogsråvaran kommer från ett skogsbruk som ska uppfylla FSC:s krav.

– FSC-märkta möbler av tropiska träslag är av allt att döma mycket bättre än omärkta men vi vill i första hand rekommendera möbler gjorda av svenska träråvaror som furu. Samtidigt vill vi se en skärpning av hur FSC-kraven utvecklas, säger Mikael Karlsson.