Samma land, inte samma rättigheter

Civil Rights Defenders och Naturskyddsföreningen arbetar tillsammans med det samiska civilsamhället för att samers rättigheter som urfolk ska respekteras i Sverige. För det behövs både politiska och juridiska förändringar.

Artikel

Samarbetet sammanför det samiska civilsamhället, Civil Rights Defenders och Naturskyddsföreningen och syftar till att stärka samers mänskliga rättigheter genom att öka samers egenmakt och inflytande över användningen av land och vatten i Sápmi.

Representanter för samiska organisationer och enskilda samiska aktivister konsulterades under samarbetets inledande planering. Ca tio personer kommer ingå i en samisk referensgrupp som är delaktig i att definiera hur samarbetet ska utföras. Möten och kontinuerlig dialog med samer och samiska organisationer pågår under hela samarbetet för att samla in olika samiska perspektiv, till exempel geografiskt och med praktiska eller akademiska kunskaper i aktuella frågor.

Sverige har över flera regeringar visat att de gärna ser Sverige som en global fanbärare för mänskliga rättigheter och som ett föregångsland på miljöområdet. Samtidigt respekterar Sverige inte urfolket i Sverige och dess mänskliga rättigheter, bland annat genom att inte ansluta sig till ILO-konventionen 169 i fråga om samers urfolksrättigheter. FN har vid ett flertal tillfällen kritiserat Sverige för ett bristande engagemang för samers rättigheter.

Exploateringen av resurser som mineraler och skog fortsätter i Sápmi, vilket leder till att samers möjligheter att påverka markanvändningen och den egna framtiden begränsas.

I Almedalen 2017 sattes frågan om rätten till marken i fokus under ett seminarium med Civil Rights Defenders, Naturskyddsföreningen och Sametinget. Vilka är konsekvenserna av storskalig exploatering, otydlig lagstiftning och undermålig påverkansrätt för miljö, samiska näringar och kultur? Och hur ser kopplingen ut till mänskliga rättigheter?

Projektet finansieras av Postkodlotteriet.

Bli medlem

Bli medlem i Naturskyddsföreningen och stå upp för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.