Sånger för förnybar energi

Möt kvinnorna som tagit upp kampen för solenergi mitt i Ugandas oljeregion. Under flera år har kvinnogruppen i Kaiso-Tonya arbetat för kvinnors rättigheter och för att försvara naturen vid Albertsjöns strand mot utvinningen av det svarta guldet. Genom sång, dans, drama och en stor portion glädje driver Kaiso-Tonyas kvinnogrupp kampen mot oljan.

Sylvia Kemigisa har engagerat sig i kampen mot oljan för att rädda fisket och kvinnornas rättigheter. Tillsammans med andra kvinnor i Ugandas oljeregion höjer hon sin röst för bättre, hållbarare alternativ som kan gynna lokalbefolkningen.

Foto:

Maria Klerfelt, Naturskyddsföreningen
Artikel

– Sjön är vår trädgård. Vad ska vi leva av när den är förstörd? Vi är beroende av fisket, och fiskbeståndet har minskat redan under provborrningarna, berättar Sylvia.

Sylvia Kemigisa är född och uppvuxen i det lilla samhället Kaiso-Tonya vid Albertsjöns strand i västra Uganda. Här lever de flesta av småskaligt fiske. Men livet i samhället förändrades när området, som tidigare var ett naturreservat, öppnades för oljeutvinning och spärrades av för lokalbefolkningen.

– I början var vi glada, för vi blev lovade jobb. Men åren har gått, och vi har bara fått lidande. Vi hör folk, beslutsfattare och media prata om oljan, men ingen har frågat oss. Vi hör om olja, olja, olja… men vi har aldrig sett den, berättar Sylvia.

Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation National Association of Professional Environmentalists (Nape) arbetar tillsammans med Kaiso-Tonyas kvinnogrupp mot de brott mot mänskliga rättigheter som utvinningen har fört med sig.

Under flera år har kvinnogruppen från Kaiso-Tonya kämpat för att stoppa oljeutvinningen. Trots det är infrastukturen för att börja utvinna oljan nu på plats. Kvinnorna i område längst Albertsjön har redan drabbats hårt.

Kvinnorna i samhället vittnar om rädsla, tvångsförflyttningar, våld i familjen och sexuella övergrepp från oljebolagets vakter.

– Vi kan inte längre hämta ved eftersom stora områden har stängts av. Men oljebolaget har ingen kommunikation med oss som bor här, säger Sylvia.

Gruppen sprider sitt budskap genom Napes lokalradio Green Community Radio som når långt ut bland byarna i oljeregionen. Radion har blivit ett viktigt media i kampen för att försvara de mänskliga rättigheter för de som bor där.

Napes Precious Naturinda, reporter på Green Community Radio, intervjuar Sylvia Kemigisa om hur oljeutvinningen drabbar lokalbefolkningen.

– I vår kvinnogrupp använder vi drama och sång för att utkräva våra rättigheter. Våra sånger handlar om landrättigheter och om kvinnors rättigheter, men också om hur oljan förstör vår natur. Vi behöver andra alternativ! förklarar Sylvia.

Rätten till energi

Förbränningen av fossila bränslen - olja, gas och kol - är den största källan till utsläpp av växthusgaser, som bidrar till klimatförändringarna. Idag står energisektorn för nära två tredjedelar av de globala utsläppen av växthusgaser. Samtidigt lever över 1 miljarder människor utan tillgång till elektricitet och 2,8 miljarder är beroende av traditionella energislag, som biobränslen, för matlagning. Energifattigdomen är störst i Afrika söder om Sahara, och Uganda är ett av de länder där den är mest utbredd.

Trots att förutsättningarna för solenergi är goda i Uganda lyser solcellerna med sin frånvaro i byarna längs med sjön. Det vill kvinnorna i Kaiso-Tonya ändra på. Och de har rätten på sin sida. Enligt Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor (CEDAW) är tillgång till energi en rättighet. Generellt påverkas kvinnor mer än män av bristen på modern energi, eftersom deras tillgång till och fördelar av energi begränsas ytterligare av könsroller.  I många låg- och medelinkomstländer är kvinnorna ansvariga för hushållens energibehov. Trots det är de inte alltid med i beslutsfattande som rör tillgången på energi.

Kvinnoledd kampanj för förnybar energi

Många kvinnor som engagerat sig i kampen mot oljan har gått med i en större kampanj för att driva rätten till förnybar energi. Kampanjen är nystartad och leds av kvinnor från lokala samhällen i Uganda, Kenya, Nigeria, DR Kongo och Sydafrika. Först på agendan är energimöten där kvinnor delar med sig av sina erfarenheter om energitillgång. Kvinnorna diskuterar vilka energikällor som finns och hur de kan bli en del av arbetet för förnybar energi åt alla.

Under energimötet i Uganda diskuterades olika energialternativ. Deltagarna diskuterade farorna med att använda fotogen eller vedeldad spis. I Uganda använder de flesta kvinnor ved som energikälla vid matlagning. Men när biobränslen som ved brinner frigörs partiklar som är skadliga för hälsan. Sjukdomar orsakade av föroreningar inomhus, som uppstår vid förbränningen av biobränslen, leder till fler dödsfall bland kvinnor och barn än HIV/Aids, malaria, tuberkolos och undernäring tillsammans.

Vedeldningen är inte heller bra för klimatet. Avskogningen i jakten på bränsle gör att skogens förmåga att motverka klimatförändringarna minskar. Därför är kvinnorna eniga: småskalig energi, som solceller, skulle verkligen förändra livet till det bättre!

Women building POWER, ropar deltagarna – och kampanjen börjar!

Några fakta:

Enligt Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor (CEDAW) är tillgång till energi en rättighet.

Idag står energisektorn globalt för nära två tredjedelar av de globala växthusgasutsläppen. Samtidigt lever över 1 miljarder människor utan tillgång till elektricitet. 2,8 miljarder människor är beroende av traditionella energislag, som biobränslen, för matlagning.

Energifattigdomen är störst i Afrika söder om Sahara, och Uganda är ett av de länder i världen där den är som mest utbredd.

Tillgång till förnybar energi kan innebära stora förbättringar i kvinnors vardag. Om de slipper samla ved kan de ägna sig åt mer produktiva aktiviteter, och det har en positiv effekt på kvinnors utbildning, läskunnighet, näringsintag, hälsa, ekonomiska möjligheter, fritid och engagemang i samhällsfrågor. 

Läs mer om energitillgången i världen och om hur småskalig förnybar energi ökar jämställdheten

Läs mer om vad klimatförändringar har med jämställdhet att göra

Läs mer om kampen mot oljan i Uganda

Läs mer om Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation Nape, en av Ugandas största miljöorganisationer 

Julgåvor för en bättre värld!

Välj en hållbar julklapp i år! Ge bort naturskydd i juklapp. Ett fint gåvokort medföljer din julgåva.