Satsa på miljonprogrammet – våra förslag

För några år sedan släpptes vår rapport som handlade om att det är viktigt med styrmedel för att öka incitamenten att energieffektivisera vid renoveringar. Nu följer vi upp vårt arbete, och föreslår ytterligare satsningar för att underlätta energieffektiviseringen av miljonprogrammet och nå målet att halvera energianvändningen inom bostadssektorn till 2025.

Med föreslagna åtgärder kan hela områden blir grönare och få en ökad trivsel samtidigt som energianvändningen halveras.

Möjligheterna att förbättra levnadsstandaren och trivseln är stora

Det finns stora möjligheter att förbättra levnadsstandarden och trivseln i många miljonprogramsområden. Energiåtgärder kan också bidra till att minska social utsatthet. En egen el- och värmeproduktion från exempelvis solceller och solfångare är värdefulla för att driva lokala projekt som t.ex. elbilspool, växthus, idrottshallar. Odlingslådor och gröna ytor på tak ger ökad sammanhållning och kan kombineras med småskalig affärsverksamhet.

Naturskyddsföreningens politiska förslag

* Vita certifikat specificerade mot bostadssektorn (ett kvotsystem för att skapa  marknadsmässiga incitament till minskad energianvändning)

* Tuffare byggnormer 

* Krav på kartläggning med konkreta åtgärdsförslag som syftar till en halverad  energianvändning 

* Uppföljning av fastighetsbolag så att de vidtar konkreta åtgärder för att reducera energianvändningen (Energimyndiheten borde få uppdraget) 

* Skatte- eller hyresväxlingsmodeller för att de boende inte ska stå för hela notan 

* Skattefria underhållsfonder 

* Räntebidrag med villkor om halverad energianvänding tillsammans med krav på begränsad hyreshöjning 

* Utbildningar av hantverkare i energieffektivt miljöbyggande

> Ett miljöprogram för miljonprogrammet

Låt årets julgåva gå till en friskare natur!

Det finns mycket kvar att kämpa för och ditt företag kan hjälpa till!