Schysst sommar med Naturskyddsföreningen

Nu finns handboken för ungdomsprojektet Schysst att ladda ner. Den berättar om det lyckade ungdomsprojekt som genomförts i en rad städer och syftar till att stimulera och hjälpa fler inom och utanför föreningen att genomföra ungdomssatsningar utifrån temat mänsklig och biologisk mångfald. Det är svårt att finna bättre projekt och satsningar för vår gemensamma framtid.

Schysst sommar,
Schysst sommar med natur- och friluftaktiviteter, här i Eggeby.

Projektet Schysst sommar genomfördes första gången som ett pilotprojekt 2009. Föreningen byggde upp kontakter med ungdomar i Rinkeby (Stockholm), Gottsunda (Uppsala) och Rosengård (Malmö). Tillsammans med dem arrangerade vi aktiviteter ute i naturen som också fungerade som möten för att diskutera aktuella samhälls- och miljöproblem.

Projektet blev en succé och genomfördes igen året därpå med minst lika goda resultat. Den gången blev Tensta (Stockholm), Gottsunda, Rosengård, Baronbackarna (Örebro) och Tjärna Ängar (Borlänge) utvalda som städer för projektet.

I Rosengård genomfördes även en första Schysst-vinter version under 2011 och ytterligare en Schysst sommar 2012. Sammanlagt har det under projektet anordnats ett 250-tal olika aktiviteter med nästan 4000 deltagare.

Handbok för en schysst sommar

Vi har samlat våra erfarenheter och nya kunskaper i en handbok. Vi hoppas att handboken ska kunna bidra till kunskapsutveckling, diskussioner och samtal och till förbättrat mångfaldsperspektiv i natur- och miljöarbetet.

Boken består av två delar: dels alla lokala erfarenheter från de olika delprojekten och den centrala projektledningen,  dels konkreta rekommendationer. Projektgruppernas svar innehåller inte bara kunskap om projektet utan också värdefulla råd till den som vill bedriva liknande projekt.

I avsnittet ”Rekommendationer för en Schysst sommar”, som följer efter sammanfattningen, syntetiserar alla dessa erfarenheter, råd och reflektioner. Övrigt underlag till handledningen är bland annat deltagarstatistik, citat och anteckningar från deltagare och ledare, fotografier, Facebookinlägg, anteckningar från seminarier, pressklipp, kontaktuppgifter till lokala samarbetspartner och anteckningar från planeringsmöten.

Läs handboken Schysst Sommar >>

Läs mer om aktviteter och människorna som deltagit:

Bli medlem!

Bli medlem i Naturskyddsföreningen och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.