Seminarium i riksdagen: Är framtidens fiske ekosystembaserat?

Politiker och förvaltare säger sig värna småskaligt och skonsamt fiske som tar hänsyn till hela ekosystemet. Ändå försvinner de småskaliga fiskarna i rask takt och i princip allt svenskt fiske bedrivs med bottentrålning. Kan utvecklingen hejdas och vad ska vi i så fall ha för fiske?

Foto / Illustration:

Tobias Dahlin
Artikel

Den 19 april 2017 höll Naturskyddsföreningen ett seminarium i samarbete med Baltic Eye, Länsstyrelsen i Skåne och Miljöpartiet. Ett seminarium med sakkunniga och politiker för att prata om hur fisket på bottenlevande arter idag går till och hur det skulle kunna utvecklas i en hållbar riktning - både socialt och ekologiskt.

Seminariet blev välbesökt och de politiker som satt i panelen – Emma Nohrén (MP), Lars Tysklind (L), Rune Wikström (M) och Marianne Petterson (S) – var alla eniga om att de ville se mer småskaligt skonsamt fiske runt Sveriges kuster. Exakt hur de skulle arbeta för att få till det var dock inte lika tydligt.

I Naturskyddsföreningens rapport Fiska för framtiden finns ett antal förslag på hur politiker och myndigheter skulle kunna arbeta vidare med frågan.

Presentationer från seminariet:

Ge en gåva till havet

Friska hav är en livsviktig fråga för planeten och mänskligheten!