Sifo: Starkt stöd för att avskaffa klimatskadliga subventioner

Sex av tio svenskar vill få bort statliga miljardsubventioner som skadar klimatet – även om det ökar de egna utgifterna. Det framgår av en ny undersökning Kantar Sifo genomfört på uppdrag av Naturskyddsföreningen.
– Människor i hela landet, i olika åldrar och med olika partisympatier, vill inte att staten ska bekosta klimatförstörande aktiviteter. Väljarna förväntar sig politiska krafttag mot det systemfel som gör att svenska utsläpp faktiskt inte minskar, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

Artikel

Igår lanserade Naturskyddsföreningen en ny, stor kartläggning över hur klimatskadliga verksamheter och aktiviteter under decennier understötts av den svenska statskassan.

Idag uppgår de klimatskadliga subventionerna till minst 30 miljarder per år, det vill säga minst tre gånger så mycket som den samlade miljö- och klimatbudgeten.

Det rör sig i huvudsak om skatteundantag för fossila bränslen som olika dieselsubventioner, avdrag för bilresor, gratis tilldelning av utsläppsrätter, stöd till flygbranschen, med mera.

Nu visar en opinionsmätning från Sifo att en klar majoritet av svenska folket är positivt inställd till att klimatskadliga subventioner avskaffas. 

  • Tusen tillfrågade personer fick svara på frågan:
    "Det finns statliga subventioner som riskerar att leda till ökade klimatutsläpp. Är det bra eller dåligt att avskaffa sådana subventioner, även om det ökar dina privata utgifter? "

  • Sex av tio - 61 procent – svarade att det är mycket eller ganska bra.

  • 28 procent tyckte att det var ganska eller mycket dåligt. 

  • Mest positiva är de som skulle rösta på MP (80 %), V (78%), C (69 %) och S (67 %), men det finns ett betydande stöd hos en majoritet av anhängare av alla partier.

  • Starkast stöd hittar vi i norra Mellansverige där 71 procent vill avskaffa fossila subventioner medan storstadsområdet Göteborg hamnade sist med det ändå substantiella stödet på 55 procent.

– Nu när vi går in i valrörelsen förväntar vi oss tydliga besked och konkreta löften för att göra en ordentlig utrensning av dyra, klimatförstörande subventioner. Varken nuvarande regering eller den förra har hittills berört det här problemet, trots att det undergräver annan klimatpolitik. Sifo-undersökningen visar att väljarna ger dem ett tydligt mandat, säger Johanna Sandahl.

Läs hela rapporten
HÄR

KONTAKT
Jesper Liveröd, press- och PR-chef, 072 250 63 38
jesper.liverod@naturskyddsforeningen.se

Information om Kantar Sifos undersökning:
Fältperiod: 22-25 januari 2018
Antal intervjuer: 1000 från ett slumpmässigt urval
Metod: Telefonintervjuer
Målgrupp: Svenska allmänheten 15 år och äldre

 

Ge en julgåva för klimatet!

Välj att ge bort en julklapp till klimatet i år! Din gåva behövs mer än nånsin. Ett fint julgåvokort ingår!