Situationen är långt värre än vad Kärnavfallsrådet påstår

Vi anser att rådet måste arbeta mer aktivt för att alla intressenter kan delta så att det inte blir fråga om ett renodlat industriinflytande bakom lyckta dörrar.

Debattartikel 2011-03-11

Läs hela repliken på DN debatt.