Skicka ett viktigt meddelande till Bryssel

Landsbygden och lantbruket är i kris. Skattepengar slösas bort, miljön förstörs och bönderna mister jobben. Säg åt dina politiker att rösta för en förändring!

Under mer än 50 år har EU:s jordbrukspolitik gynnat lantbruk som förorenar våra vatten, jordar och luft, medan mer miljövänliga produktionssätt har fått stryka på foten. 

De negativa effekterna för miljön, landsbygden och lantbruket är uppenbara: 3,7 miljoner jobb i jordbrukssektorn har gått förlorade de senaste tio åren. 92 procent av Europas floder och sjöar är påverkade av föroreningar och för högt vattenuttag för bevattning i lantbruket. Och sedan 1980 har 300 miljoner av odlingslandskapets fåglar försvunnit. Det är inte acceptabelt!

Om du inte vill att dina skattemedel ska användas till ett lantbruk som hotar ödelägga landsbygden, djur och natur - säg åt dina EU-parlamentariker att i mitten av mars rösta för en grönare jordbrukspolitik. För första gången någonsin kan EU-parlamentarikerna påverka jordbrukspolitiken. De har makt att rösta för en politik som inte slösar våra pengar, utan istället stödjer mer miljövänligt jordbruk som producerar livsmedel av hög kvalitet för framtida generationer utan att skada ekosystemen. Det gynnar oss alla. 

Vi som hoppas på din hjälp är Naturskyddsföreningen och 275 andra miljö- och bondeorganisationer i hela Europa.

Denna mejlfunktionen har nu upphört. Över en miljon mejl från hela EU har skickats till politikerna - tack till alla er som medverkat!
Omröstningen sker under onsdagen den 13 mars. Vi kommer att berätta hur det gick när vi får resultaten. 

Hjälp oss att påverka jordbrukspolitiken

Gör en viktig insats. Skriv under vårt brev.