Skippa tungmetaller, biocider och fungicider

Nu är det dags för sommarrustning av balkonger, altaner, sommarstugor och båthamnar. Då är det extra skönt att kunna presentera ett giftfritt alternativ för behandling av träprodukter. Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval har godkänt Organowoods produkt Organowood träskydd 01: Flam- & rötskydd.

Foto / Illustration:

Organowood

Nu är det dags för sommarrustning av balkonger, altaner, sommarstugor och båthamnar. Då är det extra skönt att kunna presentera ett giftfritt alternativ för behandling av träprodukter. Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval har godkänt Organowoods produkt Organowood träskydd 01: Flam- & rötskydd.

Vanliga träskyddsmedel använder tungmetaller, biocider och fungicider för att döda de mikroorganismer som äter vedfibrerna. Organowoods teknik förhindrar istället att mikroorganismerna kan äta vedfibrerna. Detta görs genom att naturliga mineraler, framförallt kisel binds till fibrerna så att de skapar en fysisk barriär mot rötsvamparna. Denna process efterliknar den naturliga fossileringsprocessen där organiskt material som t.ex trä mineraliseras och långsamt omvandlas till fossil. Träet behåller sin naturliga färg efter behandlingen och får med tiden en vacker silvergrå ton.

burk Organowood

 Välkommen Organowood och välkommen sommar.

Här hittar du alla produkter och tjänster som är märkta med Bra Miljöval >>

Här kan du läsa mer om Bra Miljöval >>