Skogens värden i fokus på politikerlunch

Majoriteten av partierna deltog när Naturskyddsföreningen bjöd ett tjugotal riksdagspolitiker på skogslunch i Kungsträdgården i Stockholm. Enbart KD och SD uteblev. Temat var att skogen ger mer om den får stå kvar – det finns många fler sätt att tjäna pengar på skog än att hugga ner den.

Politiker diskuterar med Naturskyddsföreningen om skogens ekonomiska värde för annat än virke.
Håkan Strotz berättar att han tjänar mer på skogen om den står kvar.
Pressmeddelande

- Jag är otroligt glad över uppslutningen från riksdagspolitikerna idag. Allt fler inser att skogspolitiken inte fungerar, men idag fick vi också höra om bärkraftiga ekonomiska alternativ till skogen som enbart råvarukälla. Vi tycker att det är spännande att öppna ögonen på fler för den nya landsbygden, en modern landsbygd där tjänstesamhället slår igenom, säger Karin Åström, vice ordförande i Naturskyddsföreningen.

Skogen har många värden utöver virkesproduktion och de nya jobben finns inom tjänstesektorn, inte minst inom upplevelseindustrin med naturturismen. Och för att skogen ska kunna locka människor från städer och andra länder måste den ha höga natur- och skönhetsvärden. Dagens skogsbruk med dess kalhyggen och planteringar går dåligt ihop med naturturism. Detta är ett av skälen till Naturskyddsföreningens krav på en ny skogspolitik för Sverige. Men skogen är också viktig för människors välbefinnande i en stressig vardag.

- Förutom att det är läkande både fysiskt och psykiskt att ta en skogspromenad finns där andra sociala värden i skogen, till exempel pedagogiska. Forskning visar att barnen både blir lugnare, friskare och lär sig mer när de använder skogen som klassrum, säger Märta Berg, sakkunnig i skog på Naturskyddsföreningen.

För frågor kontakta:
Karin Åström, vice ordförande Naturskyddsföreningen, 073-584 00 17
Märta Berg, sakkunnig skog Naturskyddsföreningen, 0705-80 46 56
Louise Wileen Bjarke, presschef  Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28

 

Bli medlem rädda skogens liv

Var med och rädda skogens liv. Bli medlem. Tillsammans kan vi göra världen bättre.