Skydda barnen genom tuffare lagstiftning

De lagar som ska skydda oss, våra barn och miljön mot skadliga kemikalier gör inte jobbet. De behöver skärpas, nu. Vi vill se förbud mot farliga ämnen i produkter och att företagen tar mer ansvar än idag.

Artikel

Barn är känsligare än vuxna för skadliga kemikalier. Därför borde en giftfri miljö för våra minsta vara en självklarhet. Förbudet mot hormonstörande bisfenol A i barnmatsburkar och nappflaskor är ett steg i rätt riktning. Men långt mer behövs. Produkter ska vara bevisat säkra för att få säljas och den lagstiftning som finns måste ta hänsyn till hur olika ämnen reagerar tillsammans.

Förbjud farliga kemikalier

Enligt EU:s lagstiftning ska tillverkare visa att en produkt är säker innan den hamnar på butikshyllan. Så ser verkligheten inte ut idag. Vi tycker att arbetet med att genomföra lagen går alldeles för långsamt. Som konsument borde man kunna känna sig säker när en produkt finns i affären. Företagen bör frivilligt använda möjligheten att byta ut farliga kemikalier mot ofarliga.

Gör lagstiftningen smartare

Inom EU finns maxhalter för farliga kemikalier i produkter. Men under en vanlig dag utsätts du för kemikalier från många olika håll. De kan komma från luften du andas, maten du äter, golvet du går på och från teven i vardagsrummet. Det tar inte lagstiftningen hänsyn till. Varje ämne bedöms istället ett och ett. Vi tycker att det måste bli möjligt att ta hänsyn till kombinationseffekter av kemikalier som regleras under olika lagstiftningar.