Slå ett slag för ängen med Naturskyddsföreningen

Första helgen i augusti firas Ängens dag runt om i landet. Naturskyddsföreningens medlemmar drar ut med liar och räfsor för att rädda de svenska ängarna och deras mångfald av växter och djur, ett allt ovanligare inslag i landskapet. Alla är välkomna att hjälpa till!

Pressmeddelande

– Alla kan göra en praktisk insats för mångfalden genom att hjälpa till på Ängens dag. På många håll är slåttergillet också en familjefest med fika, mat och musik, säger Karin Lexén Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Att slå och hålla ängsmarken öppen hjälper ängsblommorna och alla de insekter och andra djur som är beroende av ängsmarken. En rik mångfald med många arter är inte bara vacker, den gör naturen mer motståndskraftig, till exempel för att klara av klimatförändringar och extrema väder.  Ängesmarkens bin, humlor och andra insekter utför viktiga tjänster som pollinerare, så vi får rikligt med bär och frukt.

Att våra ängar försvinner beror framför allt på att de inte längre hålls öppna av betande djur.  Förr hämtade bonden hö på ängen som mat till djuren. Idag odlas foder som gräs och spannmål på åkermark. Svenska djur äter dessutom mycket spannmål, bland annat soja från Brasilien.

– En stor del av de hotade och tillbakaträngda arterna i Sverige finns i det gamla odlingslandskapet. För att behålla dem måste vi vårda det som finns kvar av stenmurar, åkerholmar, öppna diken, ängar och hagar. Ängens dag är ett jättebra tillfälle när alla kan bidra i arbetet, säger Karin Lexén.

>Här hittar du lokala avdelningar i Naturskyddsföreningen

>Här hittar du aktiviteter på Ängens dag

Läs mer om vad du kan göra för att gynna den biologiska mångfalden:
> Så här kan du gynna fjärilarnas ängar
>Så här kan du gynna vilda bin och bygga bihotell

För frågor kontakta:
Naturskyddsföreningens pressjour 072 250 63 38