Slarva inte bort engagemanget för hållbar livsmedelsproduktion

Det är positivt att vår artikel (DN Debatt 22/3) om den kommande nationella livsmedelsstrategin har skapat debatt. Maten vi äter har en mycket stor påverkan på klimatet, naturen, djuren och hälsan. En hållbar konsumtion och produktion av mat är en av framtidens stora utmaningar. Därför är det naturligt att vi är många som engagerar oss i frågan, skriver Johanna Sandahl i en slutreplik i Dagens Nyheter.

Försämrade miljö- och djurskyddskrav riskerar att leda till att konsumenternas förtroende för svensk mat sjunker skriver Johanna Sandahl.

Alla som replikerat på vår artikel - representanter från Axfood, Vänsterpartiet, Centerpartiet och LRF - tycks instämma med oss om att det svenska lantbruket ligger i framkant i hållbarhetsarbetet och att svensk landsbygd ska försörja oss med mer mat i framtiden. Så långt är i överens. Däremot går åsikterna isär om hur vi ska ta oss dit.

Ska svensk lagstiftning om miljö- och djurskydd ligga på samma nivå som i andra EU-länder, för att öka de svenska livsmedelsföretagens konkurrenskraft? Eller ska den svenska lagstiftningen, som innebär högre krav på djur- och miljöskydd, tvärtom behållas och i större utsträckning användas som ett säljargument för att äta svenskt? Vi är glada över att flera av replikerna ger oss medhåll i det senare och att det är just här som de svenska konkurrensfördelarna finns.

LRF vill uppnå ökad konkurrenskraft för svensk mat, utan att devalvera konsumenternas förtroende. Där är vi helt överens. Däremot skulle försämrade miljö- och djurskyddskrav enligt vår mening riskera att leda till just ett äventyrat konsumentförtroende. Eller som Åsa Domeij från Axfood skriver i sin replik: ”Om det skulle bli så att de svenska mervärdena urholkas så kommer också värdet av svenskmärkningen att successivt urvattnas.”

LRF skriver också att en hållbar livsmedelsproduktion inte kan ”piskas fram” med lagar och regler. Men det vi föreslår är ju att lagar och regler ska kompletteras med en rad morötter till lantbrukare som vill värna om djur och natur. Det menar vi är vägen framåt.

Vi i Naturskyddsföreningen vill att lantbrukare som gör naturvårdande insatser får ytterligare stöd, exempelvis genom att bekämpningsmedelsskatten utformas som en avgift där skatteintäkterna går tillbaka till lantbrukssektorn. Vi vill också att livsmedelsbranschen ska få stöttning i att marknadsföra den svenska matens hållbarhetsfördelar, såväl i Sverige som utomlands. Det måste också bli lättare att ställa om till ekologiskt. Vi tycker att Axfoods idé om någon typ av riskpremie för att underlätta omställning till ekologisk produktion är mycket intressant.

Det är uppenbart att dessa frågor behöver diskuteras och genomlysas mer. Därför hoppas vi att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inte slarvar bort det stora intresse och engagemang som finns för en hållbar livsmedelsproduktion, och gör dialogen om livsmedelsstrategin till den öppna process den var sagd att bli.

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen

Läs artikeln och de andra debattinläggen här. 

Bli medlem för ett hållbart jordbruk

Trivs du också bäst i öppna landskap? Gör som över 200 000 andra ekokämpar: bli medlem!