Slutreplik: SD utmärker sig med sina låga miljöambitioner

Om SD får ett ökat inflytande i riksdagen efter valet finns en stor risk att möjligheterna att driva igenom den offensiva miljöpolitik som behövs begränsas avsevärt, skriver Karin Lexén och Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen, i en slutreplik i DN Debatt.

Martin Kinnunen från Sverigedemokraterna har skrivit en replik på vår debattartikel om Naturskyddsföreningens utvärdering av partiernas miljöpolitik i riksdagen under den gångna mandatperioden.

Utvärderingen är gjord utifrån 18 miljöförslag, som spänner över stora delar av det miljöpolitiska fältet. Sverigedemokraterna får i utvärderingen det sämsta betyget av alla riksdagspartier. Naturskyddsföreningen har delat ut gröna, gula och röda ljus till riksdagens partier. Sverigedemokraterna får inga gröna ljus, men rött ljus på hela 16 områden. Partiet får två gula ljus för sina förslag för nyinvesteringar i järnväg, och för sina förslag för mer marint skydd.

Naturskyddsföreningen välkomnar att Sverigedemokraterna driver frågor om marint skydd i riksdagen, och budgeterar för nyinvesteringar i järnvägen. Men vi anser att partiet står väldigt långt från det som Kinnunen beskriver som ”en mycket genomtänkt miljöpolitik, som är väl sammanlänkad med landsbygdens och hela samhällets intressen”.

Sverigedemokraterna har i riksdagen inte ställt sig bakom Parisavtalet, och inte heller Sveriges nya klimatlag eller det långsiktiga klimatmålet för nationella utsläpp. Därtill saknar partiet en politik för att minska de svenska utsläppen av växthusgaser.

Sverigedemokraterna motsätter sig också mer resurser till skydd av biologisk mångfald i skogen. Den biologiska mångfalden minskar i en alarmerande takt över hela världen, vilket minskar ekosystemens förmåga att tillhandahålla ekosystemtjänster som exempelvis pollinering av växter, mat från haven och klimatreglering. I Sverige är situationen akut bland annat för många skogslevande arter. För att värna deras livsmiljöer behöver mer skog skyddas. Budgetanslagen för skogsskydd måste öka för att kunna ersätta markägare för den skog som behöver skyddas, men det går inte med Sverigedemokraterna politik, eftersom partiet vill minska miljöbudgeten med flera miljarder kronor per år.

Sverigedemokraterna sticker ut bland alla andra riksdagspartier med sina låga miljöambitioner. Om partiet får ett ökat inflytande i riksdagen efter valet finns en stor risk att möjligheterna att driva igenom den offensiva miljöpolitik som behövs begränsas avsevärt.

De senaste åren har alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna beslutat om att utsläppen av växthusgaser i Sverige ska minskas kraftigt. Många svenska företag har tagit stora steg i ett aktivt miljöarbete och visat att detta går att förena med en god ekonomi. En nyligen publicerad undersökning av SOM-institutet visar att svenskarna oroar sig allra mest för klimatförändringarna och miljöförstöring.

Nu behöver riksdagens partier svara upp och höja ribban för en offensiv miljöpolitik. De akuta utmaningar som världen står inför i form av klimatförändringar, hot mot den biologiska mångfalden och spridning av farliga kemikalier kräver det. Sverige behöver en miljöpolitik som värnar om Sveriges fantastiska natur, och ger våra barn en hållbar och trygg framtid att hoppas på.

Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen

Läs artikeln i DN Debatt här.

Bli medlem - för en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.