Smålänning årets vinnare av anrikt pris

Per Petersson, smålänningen från Bor, tilldelas Naturskyddsföreningens prestigefyllda pris Silverfalken. Han får utmärkelsen för sitt arbete inom och utanför Naturskyddsföreningen.

Pressmeddelande 2020-06-09

─ Pers arbete har varit en enorm inspirationskälla för många människor, både inom och utanför Naturskyddsföreningen. Hans orubbliga engagemang för skogen och våtmarkerna har satt djupa avtryck. I teori och praktik har han varit en nyckelperson för restaurering av ett stort antal värdefulla skogsmiljöer. Att få dela ut Naturskyddsföreningens pris Silverfalken till Per är en ära, säger Johanna Sandahl ordförande på naturskyddsföreningen.

Flera av Pers naturvårdsprojekt finns runt om i landet, inte minst i Småland. Det handlar om omfattande restaureringar av olika skogsmiljöer, allt ifrån ekmiljöer och ädellövsbranter på Omberg till sandtallskogar på Öland och asprika svämskogar för vitryggiga hackspettar i Hornsö. Inte minst har Per varit en av de drivande i den framtida skötseln av föreningens stora fastighet Osaby, söder om Växjö och i arbetet med Annebergs naturbetesprojekt i Bor.

Priset delas ut under en förenklad ceremoni med hänsyn till rådande omständigheter och rekommendationer från myndigheterna.

Motivering:
För sitt starka engagemang och arbete, för att ha ägnat en stor del av sitt liv åt naturen, skogen och våtmarkerna. Per har under många år byggt upp en gedigen kunskap om allt ifrån restaurering av lövskog, ädellövskog och vårmarker till kemikaliers kretslopp i vatten, och delat med sig av den till sin omgivning, både inom Naturskyddsföreningen och till många andra. Han har genom åren skapat ett stort förtroende hos såväl ideella organisationer som inom skogsbruket. Även forskare, naturturismföretag och allmänhet har sökt och tagit del av hans stora kunskap och låtit sig inspireras av honom.

Per har genom sin smittsamma entusiasm och okuvliga energi drivit och skapat värdefulla miljöer som lockat många människor ut i den fina naturen, allt i Naturskyddsföreningens anda.

Kort om Per Petersson
Namn: Per Petersson
Familj: Gift med Gerd sedan 34 år. Tillsammans har de tre barn och fyra barnbarn.
Bor: Bor, mellan Värnamo och Växjö.
Medlem i Naturskyddsföreningen sedan 1970 och arbetat aktivt med naturvård i mer än 50 år. Mottagare av 2020 års Silverfalk.

Kort om Silverfalken
Utmärkelsen Silverfalken, i form av en silvernål, delas ut till ideella krafter inom föreningen som varit verksamma under mycket lång tid eller gjort något speciellt för föreningen. Silverfalken kan också delas ut för att uppmärksamma en kreativ innovation.

Mottagare nomineras av riksstyrelsen, länsförbund, krets eller enskild medlem. Riksstyrelsen tar årligen beslut om en till fem mottagare. 

För kontakt och mer information
Alexandra Elias, pressekreterare på Naturskyddsföreningen
070-494 22 02 
alexandra.elias@naturskyddsforeningen.se