Sommar, sol och ... algblomning

Med varma, lugna sommardagar kommer också massförökningen av alger och cyanobakterier igång. Övergödningen av våra vatten leder till algmattor ‎i vikar och rabarbersoppa i våra hav.

Artikel

Cyanobakterierna som oftast orsakar de sk algblomningarna, har en speciell förmåga att binda det kväve de behöver från luften. ‎Det ger dem ett övertag framför alger.

Bakterierna växer till under perioder av lugnt väder med höga vattentemperaturer. Då syns de som bruna gryniga strimmor på vattenytan. När de dör skiftar de i blågrönt - cyano, därav deras namn. ‎I grunda vikar både på väst och östkusten kan vissa alger också bilda tjocka flytande mattor.

På SMHI kan du följa utvecklingen av och prognoser för algblomningen.

Algblomningen påverkar livet i havet negativt på många sätt:

  • Algmattor skuggar de grunda bottnarna och gör så att tång och växter, som tex ålgräs, inte längre trivs där. Detta påverkar i sin tur vilka djur som kan leva där och produktionen av fisk.
  • När de blommande bakterierna och algerna faller till botten i stora mängder och bryts ner skapas syrebrist som dödar bottenlevande djur och fiskar. Vid syrebrist frigörs också fosfor från sedimenten vilket förvärrar övergödningen.

För människor och husdjur är det klokt att undvika att bada i algsoppor av cyanobakterier. En del av bakterierna tillverkar gift som framförallt kan ge hudirritationer, illamående och kräkningar. Gifterna förstörs inte vid kokning, använd därför inte heller vattnet till matlagning.‎

Folkhälsomyndigheten har skrivit mer om alger och eventuella symptom på förgiftning.

Ekologiskt kan minska problemen

De största antropogena källorna, dvs skapade av oss människor, till övergödningen är jordbruk, trafik och avlopp. Naturskyddsföreningen arbetar därför för skärpa kvävereningskraven på fartyg, för ett bättre system för att åtgärda alla dåliga enskilda avlopp, och för att minska läckaget av näring från jordbruket. Det senare kan politiker tex göra genom att införa en skatt på konstgödsel.

Men att sjöar och hav växer igen av slemmiga alger har inte bara att göra med övergödningen. Även kemikalier, bla bekämpningsmedel från det o-ekologiska jordbruket, som hamnar i vattnet kan slå ut djurplankton och viktiga växter, så att algerna får fritt spelrum.‎ Därför kan du hjälpa till att minska algblomningen genom att välja ekologiskt i butiken.

Det ekologiska jordbruket är ett steg mot ett friskare hav, läs mer om varför det är så.

Naturskyddföreningen arbetar för att rädda Östersjön, läs mer om vad vi vill göra för ett friskare hav.

Ge en gåva till havet

Friska hav är en livsviktig fråga för planeten och mänskligheten!