Stopp för exportkrediter till utvinning av fossila bränslen välkomnas

Regeringens nya export-och investeringsstrategi sätter stopp för exportkrediter till prospektering och utvinning av fossila bränslen senast år 2022. Naturskyddsföreningen välkomnar beslutet. Tidigare i år visade föreningens granskning att svenska exportkrediter har möjliggjort investeringar för mångmiljardbelopp i fossila verksamheter utomlands.

Exportkrediter är garantier och förmånliga lån som staten erbjuder svenska företag för att underlätta företagens affärer utomlands och möjliggöra projekt som annars är för ekonomiskt riskfyllda. Naturskyddsföreningens granskning, Världens första fossilfria exportkrediter?, visar att svenska exportkrediter möjliggjort betydande investeringar i fossila verksamheter utomlands, som lett till stora klimatutsläpp.

Idag presenterades en ny svensk export-och investeringsstrategi, som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om. Strategin innebär att svenska företag senast år 2022 inte längre kan beviljas exportkrediter för prospektering och utvinning av fossila bränslen. 

- Att svenska exportkrediter inte längre ska få gå till prospektering och utvinning av fossila bränslen är ett helt nödvändigt beslut. Exportkreditsystemet har fram tills nu inte varit förenligt med vare sig Parisavtalet eller med regeringens ambition att bli världens första fossilfria välfärdsnation, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Regeringens nya export- och investeringsstrategi sätter emellertid inte stopp för exportkrediter till verksamheter som omfattar förädling och kraftgenerering av fossila bränslen.

- Vi hade önskat oss en starkare skrivning i strategin för att sätt stopp för exportkrediter till samtliga fossila verksamheter. Men dagens beslut är ett viktigt steg i rätt riktning, säger Anna Östergren, sakkunnig internationella klimatfrågor på Naturskyddsföreningen.

Läs mer: Naturskyddsföreningens granskning av svenska exportkrediter .

Presskontakt:
Anna Havula, press- och pr-chef
070 870  37 00
anna.havula@naturskyddsforeningen.se