Stora PFAS-utsläpp från kosmetika

Miljögifterna PFAS används idag i stekpannor, skönhetsprodukter och elektronik. I en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet beräknas för första gången hur stora PFAS-utsläppen från skönhetsprodukter kan vara i Sverige. Resultatet: 270-1500 kilo som når reningsverken årligen. Det är kemikalier som reningsverken inte kan rena bort.

Sverige måste förbjuda evighetskemikalierna PFAS.  

De studier som finns är mycket oroande. Därför anser vi på Naturskyddsföreningen att försiktighetsprincipen bör tillämpas och att alla PFAS bör förbjudas.

Existerande metoder visar en bråkdel av utsläppen

PFAS är en stor grupp svårnedbrytbara kemikalier där vissa visat sig vara cancerframkallande, hormonstörande och orsaka leverskador. 

Mörkertalet är enormt för utsläppen av PFAS. Dagens mätmetoder kan bara mäta ett fåtal av de totalt 4700 PFAS-kemikalier som finns. Osäkerheten kring utsläppen gäller inte bara kosmetika utan även andra PFAS-källor och även vad som finns i naturen och i vårt dricksvatten. 

Nya beräkningar för mängden PFAS

Den nya rapporten har tagits fram av IVL Svenska miljöinstitutet på uppdrag av Naturskyddsföreningen. IVL har använt en ny forskningsmetod för att beräkna den totala mängden PFAS som släpps ut från kosmetika i Sverige. Metoden tar hänsyn till samtliga PFAS-ämnen i kosmetika till skillnad från dagens mätmetoder. 

Då visar det sig att mellan 270-1500 kilo PFAS släpps ut från kosmetiska produkter årligen. Det kan jämföras med de endast 1,7 kg utsläpp som går att mäta med dagens mätmetoder.

Den nya metod som IVL använt är inte heller 100 procent tillförlitlig – men den kommer betydligt närmare verkligheten än vad dagens mätmetoder gör.

Förbjud PFAS!

Inom EU ligger nu ett förslag på att förbjuda PFAS som grupp i konsumentprodukter. Vi uppmanar Sverige att gå före EU och förbjuda all användning av PFAS i konsumentprodukter. Det finns redan idag alternativ till PFAS för många av de produkter där de används. Ett svenskt förbud skulle inte bara gynna vår hälsa och vår miljö – det skulle också vara ett viktigt steg mot ett förbud inom EU.

Skriv på för att stoppa PFAS!

Sverige måste förbjuda evighetskemikalierna PFAS.