Stort upprop för skogen!

Nu lanserar Naturskyddsföreningen tillsammans med 22 andra organisationer, ett gemensamt upprop, ”Vår skog”. Syftet är att genom en namninsamling visa det folkliga stöd som finns för att statens skogar ska skötas på ett hållbart sätt med hänsyn till skogens alla värden.

Uppropet är knutet till kampanjsiten "Vår skog"

Sveaskog, Sveriges största skogsägare, förvaltar 14 procent av den produktiva skogen i Sverige. Det är en resurs som ägs gemensamt av svenska folket via staten, och verksamheten gav 2018 staten 1100 miljoner kronor i utdelning. Men denna utdelning har ett högt pris. På grund av alltför högt satta avkastningskrav i kombination med att en stor andel av Sveaskogs produktionsskogar ännu är för unga för att avverkas, har Sveaskogs avverkningar – och anmälningar om avverkning - i skyddsvärda skogar blivit fler och fler.

Det finns många exempel på att Sveaskog ofta hamnar i kollissionskurs med naturvårdsintressen, t.ex. Melakträskliden i Arvidsjaur, Ore skogsrike i Rättvik, Abmoberget och Njuöniesvarrie i Sorsele, Grövelnäset i Idre samt Hietarova i Pajala. 

– Vi menar att staten måste ta ansvar för att skydda skogens alla värden, oavsett om dessa kan mätas i kronor eller inte. Ideell naturvård har genom åren upprepat kunnat visa på att Sveaskog avverkar skyddsvärda skogar, som aldrig tidigare kalavverkats, med dokumenterade livsmiljöer för hotade arter. Det är tydligt att det behövs stora förändringar inom Sveaskogs förvaltning av våra skogar för att säkerställa att åtminstone staten inte avverkar sina egna skyddsvärda skogar, säger Malin Sahlin, skogssakkunnig, Naturskyddsföreningen.

Den svenska skogen har en särskild plats i de flesta människors liv. Den främjar vår hälsa och vårt välbefinnande, skapar nya jobb och landsbygdsföretagande också inom naturturism och är viktig för friluftslivet. Samerna är beroende av skogen för sin renskötsel. Samtidigt hårdnar kampen om skogens råvara. Timmer och trä förväntas ersätta betong, fossila bränslen och en rad oljebaserade produkter.

I Januariavtalet omnämns ett nytt Sveaskogsprogram under rubriken ”Säkra resurser för skydd av värdefull natur”.

– Om regeringen menar allvar med att miljömålen ska kunna nås måste statliga Sveaskog användas på ett mycket mer strategiskt sätt. I överenskommelsen mellan regeringen, C och L står att ”staten ska vara en föregångare i hållbart skogsbruk och visa stor naturhänsyn”. Men för att det ska kunna genomföras behöver Sveaskog ges ett större ekonomiskt utrymme, det vill säga att avkastningskravet måste sänkas, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

De 23 organisationer som står bakom ”Vår skog” ställer fyra krav till regeringen:

  • 1. Skydda alla statliga skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar. 
  •  2.  Använd statliga skogar med låga naturvärden för att byta in privatägd skog med höga naturvärden för att ge dessa skogar ett skydd.
  • 3. Staten och Sveaskog ska vara en förebild och ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ett ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk.
  • 4. Sveaskogs avkastningskrav måste sänkas så att punkterna ovan kan genomföras.

>Läs mer på "Vår skog"   

>Läs debattartikel om uppropet i Dagens Nyheter

Kontakt:
Eva-Lena Neiman, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen
eva-lena.neiman@naturskyddsforeningen.se 070 794 04 07